פרופ' נגה אלון

זוכה פרס א.מ.ת בתחום המדעים, 2011

פרופ' נוגה אלון הוא אוטוריטה בעלת השפעה עולמית על היישומים של מתודות בתחום הקומבינטוריקה ותורת הגרפים ושימושיהן במספר רב של ענפי מתמטיקה ומדעי המחשב התיאורטיים.

אוניברסיטת תל-אביב, רחוב חיים לבנון 30, 6997801.
UI/UX Basch_Interactive