פרופ' נורית כנען קדר ז"ל

אמריטוס בחוג לתולדות האמנות
חוג לתולדות האמנות אמריטוס
פקס: 03-6409482

מידע כללי

קורות חיים

Education
1958-1964 University of Basle, Switzerland, History of Art, Classical Archaeology.
Title of Doctoral dissertation: ''Die romanischen Wandmalereien der ehemaligen Abteikirche Saint-Chef Dauphine), supervised by Professor Joseph Gantner.
  Dr. Phil. - Magna cum laude, 1964.
 
Academic position
1964-65 Research assistant, Kunstmuseum, Basle, Switzerland.
1965-67 Lecturer, History of Art, Hebrew University, Jerusalem.
1971-72 Assistant Professor, History of Art, University of Southern California, Los Angeles.
1969-74 Lecturer, History of Art, Tel Aviv University.
1974- Senior Lecturer, Tenure, Tel Aviv University, History of Art.
1975-78 Chairperson, History of Art, Tel Aviv University.
1982-85 Chairperson, Department of Fine Arts, Bezalel Academy of Arts and Design, Jerusalem.
1987 Associate Professor, Tel Aviv University.
1987-91 Chairperson, History of Art, Tel Aviv University
1991-96 Dean, Faculty of the Arts, Tel Aviv University.
1994 Professor of Art History, History of Art, Tel Aviv University.
April 1997 Incumbent of the George and Mary Bloch Chair for Comparative Art History.
1996-00 Head, Graduate School, Faculty of the Arts
2000-02 Dean, Faculty of the Arts, Tel Aviv University.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תחומי מחקר

Research in Crusader Art

''Local Christian Art in Twelfth-Century Jerusalem,'' Israel Exploration Journal, 23 (1973), pp. 165-175, 221-229.

''The Crusader Lintels in the Holy Sepulchre Church - Proposition for a New Reading,'' Chapters in the History of Medieval Jerusalem (Yad Ben Zvi: Jerusalem, 1969), pp. 316-326 (in Hebrew).

''A Local Trend in Crusader Art in Jerusalem,'' in Jerusalem Revealed: Archaeology in the Holy City, 1968-1974, ed. Y. Yadin (Yale University Press: New Haven and London, 1976), pp. 114-115.

''The Iconography of the Historiated Lintel of the Holy Sepulchre Church in Jerusalem,'' in Meeting of the Two Worlds, ed. V.P. Goss, Studies in Medieval Culture, XXI (Ann Arbor, Michigan, 1986), pp. 123-132.

''Symbolic Meaning in Crusader Architecture: The Twelfth-Century Dome of the Holy Sepulcher Church in Jerusalem,'' Cahiers archיologiques,, 23 (1986), 17 pp., 4 plates, 2 figs.

''Symbolic Meaning in Crusader Architecture: Twelfth Century Dome in the Holy Sepulchre Church in Jerusalem,'' The Crusaders in their Kingdom: Research in the History of the Holy Land 1099-1291 (Yad Ben Zvi, Jerusalem 1987) (in Hebrew).

''La sculpture croisיe en Orient," Le Monde de la Bible (1989), pp. 37-40.

''The Ninety-Six Corbels of the Church of the Holy Sepulchre," Israel Exploration Journal, 42, 1-2 (1992), pp. 103-113, figs. 1-13.

''The Cathedral of Sebaste: Its Western Donors and Models,'' in The Horns of Hattin (Yad Y. Ben Zvi, Variorum, London, 1992), pp. 99-121, figs. 1-14, Pls. 7-10.

''Aspects des relations entre 'centre' et 'peripherie': La cathedrale Saint Etienne de Sens, et Saint Jean de Sebastי,'' in Pelerinage et croisades, ed. L. Pressouyre (Paris, 1995), pp. 315-321.

''Two Lintels of the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem,'' in Les Croisades: Les rapports entre l'Orient et l'Occidentde Urbain II a Saint Louis (1095-1270) (Rome and Toulouse, February, 1997).

''The Role and Meanings of Crusader Architectural Decoration: From Local Romanesque Traditions to Gothic Hegemony,'' in Publications of the Historical College (Munich, 1997).

''Armenian Architecture in 12th Century Jerusalem,'' Assaph Studies in Art History, 3 (Tel Aviv, 1998), pp. 77-91.

“The Two Lintels of the Church of the Holy Sepulcher in Jerusalem,” in: Knights of the Holy Land. The Crusader Kingdom of Jerusalem, ed. S. Rosenberg (Jerusalem, 1999), pp. 176-186.

“The significance of a Twelfth-Century Sculptural Group: Le Retour du Croisי,” in: Dei Gesta per Francos: Etudes dediיes a J. Richard, ed. By M. Balard, B.Z. Kedar and J. Riley-Smith (Aldershot, 2001), pp. 29-45.

“La Terrasanta,” in La sculltura d’etא normanna tra Inghilterra e Terrasanta, ed. M. D’Onofrio (Roma-Bari, 2001), pp. 225-253.

With Raffaella F. Campanati, Le copie dei mosaici medievali di San Giovanni Evanglista (Ravenna, 2001).

Research in Romanesque and Gothic Art, Marginal Sculpture in Medieval France

''The Devouring Monster: A Source for the Depiction of Hell in Romanesque Last Judgments,'' Assaph. Studies in Art History published by Tel Aviv University, 1 (Tel Aviv, 1980), pp. 67-86.

''Quelques aspects de l'iconographie des vingt-quatre Vieillards dans la sculpture franחaise du XIIe siטcle,'' Cahiers de civilisation mediיvale, 24 (1981), pp. 233-239 (with Ruth Bartal).

''Les modillons de Saintonge et du Poitou comme manifestation de la culture laique,'' Cahiers de civilisation mediיvale, 29 (1986), pp. 311-330, pls. 1-8, figs. 1-33.

''Artist and God in the Inscription of Natalis the Romanesque Sculptor,'' Perlman Book (Research in the Classical Culture and its Inheritance), 33 (Tel Aviv University, 1989), pp. 211-217 (in Hebrew).

''Unnoticed Self-Representations of Romanesque Sculptors in Twelfth-Century France,'' in World Art Themes of Unity in Diversity (The Pennsylvania State University Press, 1989), vol. II, pp. 487-493, 5 figs.

''L'יveque, le comte et le charpentier: ב propos de deux monuments commיmoratifs du XIIe siטcle a Notre Dame du Puy,'' Cahiers de civilisation mediיvale, 33 (1990), pp. 205-217, pls. 1-8, figs. 1-28.

''The Margins of Society in Marginal Romanesque Sculpture," Gesta New York, vol. 31/1 (1992), pp. 15-25, figs. 1-18.

"Costume and Disguise as Signs and Symbols of Medieval Visual Culture," Assaph, Studies in the Theatre 9, Tel Aviv University (1993), pp. 1-9.

"Sculpture High Up: The Forgotten Meanings of Monumental Sculpture on Church's Roofs and Towers," in Memory and Oblivion (Amsterdam, 1997).

"The Ekphrastic Components in Victor Hugo's Notre Dame de Paris," in Pictures into Words (Groningen, 1998) pp. 145-155.

''Des sculptures de toit: Les statues des arcs-boutants de la Cathedrale de Laon,'' Bulletin Archיologique du comitי des travaux historiques et scientifiques, 27 (1999), pp. 67-79.

''The Legacy of Aquitaine in 12th Century Castille and Sicily: Eleanore of Aquitaine and her Daughters as Patrons of the Arts,'' East and West, 1999.

''Alienor d'Aquitaine conduite en captivitי: Les peintures murales commemoratives de Sainte-Radegonde de Chinon,'' Cahiers de civilisation Mיdievale (December, 1998), pp. 317-330.

''Theodora: Harlot Queen or Oriental Empress: A New Interpretation of her Image in San Vitale,'' in: On Interpretations in the Arts. Interdisciplinary Studies in Honor of M. Lazar, ed. By N. Yaari (Tel Aviv, 2000), pp. 99-115.

“Interaction of Marginal and Official Iconography: The West Faחade of St. Hilaire in Foussais – Its Oral, Visual and Literary Sources,” in The Metamorphosis of Marginal Images: From Antiquity to Present Time, ed. N. Kenaan-Kedar, A. Ovadiah (Tel Aviv, 2002), pp. 159-175.

“Patron and Artist in the Middle Ages: Aspects of Hermetic Identities in the 12th and 13th Centuries” (in Hebrew), in Zemanim, vol. 77 (2000-2001), pp. 20-27.

"The impact of Eleanor of Aquitaine on the visual arts in France," in: Culture politique des Plantagenet (1154-1224), Direction Martin Aurell, (Poitiers 2003), pp. 39-60.

"Alienor D'Aquitaine les Arts Visuels, De l'Art Dynastique A l'Art Courtoise," in: Revue 303, Arts 'Recherches 'et Creations Nantes, 2004, pp.82-92.

"The Corbel Series of Saint Maurice Cathedral in Vienne: Roman and Medieval Sources", Assaph-Studies in Art History, 10-11 (2005-2006: Studies in Honor of Asher Ovadiah), pp. 595-610.

"The Enigmatic Sepulchral Monument of Berengaria (ca. 1170-1230), Queen of England (1191-1199)", Assaph - Studies in Art History, 12 (2007), pp. 49-62.

פרסומים

Books
Die romanischen Wandmalereien der ehemaligen Arteikirche Saint-Chef (Dauphine), Basler Studien zur Kunstgeschichte, Neue Folge, 7. Bern, 1966. 112 pp. + 30 plates.
Christian Medieval Art. Basic Concepts, Tel Aviv, 1990 (in Hebrew). 151 pp. + 26 plates.
Gothic Art From Cathedral to Town, Tel Aviv, 1995 (in Hebrew). 140 pp. + 20 plates.
Marginal Sculpture in Medieval France: Towards the Deciphering of an Enigmatic Pictorial Language, Scolar Press, Aldershot, 1995. 210 pp., 167 ills.
Medieval Women and the Pictorial Image, Tel Aviv, 1998 (in Hebrew). 154 pp. + 30 plates.
Birds of Paradise. Marie Balian and the Armenian Ceramics of Jerusalem, Eretz-Israel Museum, Tel Aviv, 2000. 120 pp., 31 color ills.
The Armenian Ceramics in Jerusalem 1919-2000, Yad Itzhak Ben Zvi, Eretz Israel Museum, Tel Aviv, 2001 (in Hebrew). 175 pp., 176 color ills.
The Rebirth of Monumental Sculpture in Europe, Hakibutz HaMeuchad, Tel Aviv, 2002 (in Hebrew). 254 pp., 300 ills.
Ceiling Painting in the Holy Land and their Possible Sources in Hidden Palaces: Wall and Ceiling Painting in Ottoman Palestine (1856-1917) (Eretz Israel Museum, Tel Aviv, 2002), pp. 72-75.
The Armenian Ceramics of Jerusalem: Three Generations 1919-2003, Yad Izhak Ben-Zvi, Eretz-Israel Museum, Tel-Aviv, 2003.
Modern Creations from an Ancient Land: Metal Craft and Design in the First Two Decades of Israel’s Independence, Eretz Israel Museum, Tel Aviv, Yad Izhak Ben-Zvi, Jerusalem, 2006.
The Art of Goldsmithing: Jacobi Jewelry in the Early Years of Israel’s Statehood, Eretz Israel Museum, Tel Aviv, Yad Izhak Ben-Zvi, Jerusalem, 2008.
The Madonna of the Prickly Pear Cactus: Tradition and Innovation in 19th- and 20th-century Christian Art in the Holy Land, Yad Izhak Ben-Zvi, Jerusalem, 2009 (Hebrew).
The Madonna of the Prickly Pear Cactus: Tradition and Innovation in 19th- and 20th-century Christian Art in the Holy Land, Yad Izhak Ben-Zvi, Jerusalem, 2010.
EDITING
Ed., Assaph.
Studies in Art History published by the Faculty of Performing and Visual Arts at Tel Aviv University, vol. 1
(Tel Aviv, 1980). 252 pp.
MOTAR - Interdisciplinary Studies in the Arts.
The journal of the Faculty of the Arts.
1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
(in Hebrew).
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, רחוב חיים לבנון 30, 6997801.
UI/UX Basch_Interactive