• ראשי
 • היחידה לתכנון, שיטות ובקרה (היח' לאו"ש)

  תפקידים

  1. מבנה ארגוני, תקני כח אדם מנהליים
  2. ניתוחי עיסוקים, קביעת מתחי דרגות
  3. ניהול שטחים ודיור
  4. סקרי שביעות רצון
  5. שיפור השירות
  6. נהלי עבודה בנושאים מנהליים שונים
  7. ריכוז ועדות פרוגרמה לבינוי
  8. בקרה על ניצול הכיתות באוניברסיטה וויסות כיתות
  9. שיפור שיטות עבודה בתחומים שונים
  10. ויסות כיתות לימוד בין יחידות

   

  אנשי הקשר ביחידה

   

  שם

  תפקיד

  טלפון

  פקס'

  דוא"ל

  גב' אורי פריד שפי

  מנהלת יח' או"ש

  8183

  6319

  orifs@tauex.tau.ac.il

  שרון צדוק

  מזכירה

  8923

  6319

  shshzahone@tauex.tau.ac.il

  חגית לוי

  מהנדסת ארגון ושיטות 4220 6319 hagitle@tauex.tau.ac.il
   
  אוניברסיטת תל-אביב, רחוב חיים לבנון 30, 6997801.
  UI/UX Basch_Interactive