כנס: תהליכי הדתה במרחב הציבורי בישראל

05 בינואר 2015, 9:00 - 17:45 
אולם ונצואלה, חדר 527 
ללא תשלום
כנס: תהליכי הדתה במרחב הציבורי בישראל

09:30-09:00 ברכות ודברי פתיחה:

 • פרופ' אמל ג'מאל, ברכות
 • פרופ' יואב פלד, דברי פתיחה

 

11:00-09:30 מושב ראשון: הדתה, תרבות ומשפט

יו"ר: ד״ר אלברטו ספקטורובסקי, אוניברסיטת תל-אביב

 • מר אבשלום שוורץ, אוניברסיטת תל-אביב: ייצוג האוכלוסייה הדתית וסוגיות דתיות בסיקור עיתונאי של תכניות טלוויזיה
 • גב' הורית הרמן פלד, מכללת אורנים: ייצוגו של הממשי: "ארץ ישראל לעם ישראל"- שוליו של שיח האמנות ההגמוני?
 • פרופ' רות הלפרין קדרי, אוניברסיטת בר אילן: הדתה שלא על דעתה: מחיר ההדתה בחקיקה ובמשפט

 

11:30-11:00 הפסקה

 

13:00-11:30 מושב שני: הדתה ומוקדי כוח בחברה בישראל

יו"ר: פרופ' אמל ג'מאל

 • פרופ' יגיל לוי, האוניברסיטה הפתוחה: התיאוקרטיזציה של הצבא ומחולליה
 • ד"ר גל לוי, אוניברסיטת קנזס, לורנס: מסורתיים-חילוניים-דתיים: האם קם אקטיביזם מזרחי חדש?
 • פרופ' אליעזר דון יחיא, אוניברסיטת בר אילן: בין הדתה לדת אזרחית: תמורות במעמדה של הדת בתרבות הפוליטית הישראלית

 

14:00-13:00 הפסקת צהריים

 

מושב שלישי: מחילוניות להדתה

יו"ר: פרופ' מיכל שמיר

 • פרופ' אורי רם, אוניברסיטת בן גוריון בנגב: יהודית וחילונית - מדוע נכשל ריבוע המעגל?
 • גב' רז סקר ברזילי, אוניברסיטת תל-אביב: תהליך ההדתה כביטוי לשינוי במקורות הלגיטימציה של המערכת הפוליטית בישראל
 • ד"ר שלמה פישר, בית ספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים והמכון למדיניות העם היהודי: הציונות הדתית והדיאלקטיקה של ההדתה: מבט ראשוני על תהליכים בפוליטיקה, בחינוך ובצבא

 

16:00-15:30 הפסקה

 

17:45-16:00 רב שיח: בין הפרדת הדת להפרדת הממסד האורתודוכסי מהמדינה - על זהות יהודית וחופש דת

יו"ר: ד"ר תומר פרסיקו, אוניברסיטת תל-אביב

 

משתתפים/ות:

 • ד"ר יופי תירוש, אוניברסיטת תל-אביב
 • הרב יובל שרלו, ראש ישיבת 'אורות שאול'
 • מר ערן ברוך, מנכ"ל בינה

 

הכניסה חופשית

 

לאתר כתב העת >

 

אוניברסיטת תל-אביב, רחוב חיים לבנון 30, 6997801.
UI/UX Basch_Interactive