תוכנית לחקר אוקראינה ויהדות אוקראינה

התוכנית לחקר אוקראינה ויהדות אוקראינה, היחידה מסוגה בישראל, מבקשת לעודד דור חדש של חוקרים ישראלים צעירים לחקור את ההיסטוריה וההווה של אוקראינה, כמו גם את המורשת התרבותית של יהדות אוקראינה. בראש התוכנית עומד ד"ר רפאל ואגו.

לישראל ולאוקראינה יש הרבה מהמשותף: שתיהן דמוקרטיות צעירות המבקשות לבנות כלכלת שוק תוך שיתוף פעולה עם אירופה. הקהילה היהודית באוקראינה מונה כחצי מיליון נפש – חמישית בגודלה בעולם – ומספר היהודים שהיגרו מאוקראינה לישראל עומד על כמאתיים אלף נפש.

קריסתה של ברית המועצות שיפרה במידה ניכרת את היכולת לחקור את יהדות אוקראינה, בזכות פתיחתם של ארכיונים שהיו סגורים עד כה, שיפור חופש התנועה באוקראינה וצמיחתו של דור חדש של חוקרים, שהתבגרו בברית המועצות לשעבר.

בעיתוי מבורך זה, הקימה אוניברסיטת תל אביב את התוכנית לחקר אוקראינה ויהדות אוקראינה, שמטרתה להביא את המורשת התרבותית של אוקראינה ויהדותה לציבור הרחב, כמו גם להגביר את ההבנה ההדדית בין ישראל לאוקראינה בכל הקשור ליתרונותיהם של הקשרים האקדמיים והתרבותיים ביו שתי המדינות.

התוכנית מוקדשת לנושאים הבאים:

  • חקר תולדות ותרבותה של אוקראינה, מן האזורים הדינמיים ביותר בהיסטוריה האירופית, באלף השנים האחרונות.
  • חקר יהדות המרחב האוקראיני, מורשתה הרוחנית והתרבותית, ותרומתה להתפתחותה של אוקראינה ויהדות מזרח אירופה.
  • חקר תהליכים מודרניים ביחסים שבין העולם היהודי לבין אוקראינה ויחסי אוקראינה-ישראל.

התוכנית פועלת במסגרת המרכז ללימודים בינלאומיים ואזוריים ע"ש ס' דניאל אברהם באוניברסיטת תל אביב. היא מתבססת על התשתית האקדמית והמחקרית הנרחבת של אוניברסיטת תל-אביב, במטרה לקיים קורסים בנושאים אוקראינים, סדנאות וכנסים בהשתתפות חוקרים מחו"ל, פרסום מחקרים אקדמיים ותמיכה בסטודנטים ילידי אוקראינה באוניברסיטה.