צוות המרכז

פרופ' רענן ריין
ראש המרכז ללימודים בינלאומיים ואזוריים ע"ש ס' דניאל אברהם
raanan@post.tau.ac.il

פרופ' טובי פנסטר
סגנית ראש המרכז ללימודים בינלאומיים ואזוריים ע"ש ס' דניאל אברהם
ראש המכון האוניברסיטאי לדיפלומטיה ושיתוף פעולה אזורי
ראש המעבדה למחקרי תכנון סביבה וקהילה
tobiws@post.tau.ac.il

פרופ' מרים אליאב פלדון
ראש המכון ללימודים אירופיים ע"ש מוריס א' קוריאל
meliav@post.tau.ac.il

ד"ר איריס רחמימוב
מנהלת המכון לחקר רוסיה ומזרח אירופה ע"ש קמינגס

פרופ' מאיר שחר
ראש מכון קונפוציוס

פרופ' גליה צבר
רכזת פעילויות בתחום לימודי אפריקה
gsafrica@post.tau.ac.il

ד"ר רפי ואגו
ראש התוכנית לחקר אוקראינה ויהדות אוקראינה
vago@post.tau.ac.il

תלמה כנרתי - מנהלת אדמיניסטרטיבית
dacenter@post.tau.ac.il

מעיין פסמניק - עוזרת מחקר
dacenter@post.tau.ac.il