צור קשר

המרכז ללימודים בינלאומיים ואזוריים ע"ש ס' דניאל אברהם
קריית האוניברסיטה רמת אביב, תל אביב, 69978
טל. 972-3-6406667/8
פקס: 972-3-6406660
דואר אלקטרוני: DAcenter@post.tau.ac.il