הוועדה האקדמית

פרופ' רענן ריין
ראש המרכז ללימודים בינלאומיים ואזוריים ע"ש ס' דניאל אברהם

פרופ' טובי פנסטר
סגנית ראש המרכז ללימודים בינלאומיים ואזוריים ע"ש ס' דניאל אברהם
ראש המכון האוניברסיטאי לדיפלומטיה ושיתוף פעולה אזורי
ראש המעבדה למחקרי תכנון סביבה וקהילה
tobiws@post.tau.ac.il

פרופ' מרים אליאב פלדון
ראש המכון ללימודים אירופיים ע"ש מוריס א' קוריאל

ד"ר איריס רחמימוב
המכון לחקר רוסיה ומזרח אירופה ע"ש קמינגס

פרופ' גליה צבר
ראש התוכנית ללימודי אפריקה

פרופ' ז'וזה ברונר
ראש מכון מינרווה להיסטוריה גרמנית

פרופ' בילי מלמן
ראש בית הספר להיסטוריה, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר רוזלי סיטמן
ראש המכון להיסטוריה ותרבות של אמריקה הלטינית

פרופ' מאיר ליטבק
ראש המרכז ללימודים איראניים

פרופ' עוזי רבי
ראש מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה.

ד"ר סקוט אורי
ראש המכון לחקר האנטישמיות והגזענות בנות זמננו ע"ש סטפן רוט.

ד"ר נורית גוטמן
ראש מכון חיים הרצוג לחקר תקשורת, פוליטיקה וחברה

פרופ' ניל גנדל
ראש ביה"ס לממשל ולמדיניות ע"ש ה' הרטוג

פרופ' דינה פורת
ראש מרכז קנטור לחקר יהדות אירופה בימינו.

פרופ' מרדכי תמרקין
ראש מרכז תמי שטיינמץ למחקרי שלום