המזכירות האקדמית
רשויות השיפוט


 
פסקי דין לשנת 2014:

 פסק דין 2014-1פסק דין
2014-2הכרעת דין 2014-3פסק דין 2014-3פסק דין 2014-4פסק דין 2014-5פסק דין 2014-6פסק דין 2014-7פסק דין 2014-8פסק דין 2014-9פסק דין 2014-10פסק דין 2014-11פסק דין 2014-12פסק דין 2014-13פסק דין 2014-14פסק דין 2014-15פסק דין 2014-16הכרעת דין 2014-16פסק דין 2014-18פסק דין 2014-19פסק דין 2014-20פסק דין 2014-21פסק דין 2014-22הכרעת דין 2014-22פסק דין 2014-23פסק דין 2014-24פסק דין 2014-25פסק דין 2014-26פסק דין 2014-27פסק דין 2014-28פסק דין 2014-29פסק דין 2014-32פסק דין 2014-33פסק דין 2014-34פסק דין 2014-35/47פסק דין 2014-36פסק דין 2014-37פסק דין 2014-38פסק דין 2014-39פסק דין 2014-40פסק דין 2014-41פסק דין 2014-42


פסק דין 2014-43


פסק דין 2014-44


פסק דין 2014-45


פסק דין 2014-46פסק דין 2014-48פסק דין 2014-49פסק דין 2014-50פסק דין 2014-51פסק דין 2014-53

 

 
ערעורים לשנת 2014:

 

 ערעור 2014-1