מבוא לסטטיסטיקה

ריקרדו טרש

ברוכים הבאים.

הקורס מבוסס על מספר עזרי לימוד, בכדי להקל עליכם את הלמידה.

הקורס המקוון כולל חומר תיאורטי עשיר המלווה בדוגמאות.
בכדי לצפות בשיעורים, יש לוודא שהמחשב שלכם תומך ב-java.

בתחתית כל עמוד מצויים 4 כפתורים שעל ידי לחיצה עליהם תוכלו להגיע לכל יתר עזרי הלימוד בקורס:

שאלות לדוגמא

תשובות לדוגמא

לא פעיל

מצגת השיעור

מילון מונחים

 

לחצו על נושא כדי לצפות בתכנים

 

סטטיסטיקה תיאורית

קומבינטוריקה

הסתברות

מדדים לנטייה מרכזית

מדדי מיקום יחסי ומדדי פיזור

ציוני תקן והתפלגות נורמלית

התפלגות דגימה

בדיקת השערות

בדיקת השערות: טעות מסוג I ו-II

בדיקת השערות- עוצמה ו-n מינימלי

בדיקת השערות - רווח בר סמך

התפלגות  t

מבחן t לשני מדגמים: תלויים ובלתי תלויים

מבחן F לבדיקת שוויון שונויות

מבחן וילקוקסון למדגמים תלויים ובלתי תלויים

התפלגות בינומית ומבחן הבינום

מבחן חי בריבוע לטיב התאמה

מבחן חי בריבוע לבדיקת אי-תלות

בדיקת נורמליות

מתאם פירסון

מתאמי: ספירמן, rpb, phi

רגרסיה וניבוי לינארי

מתאם מרובה, רגרסיה מרובה, מתאם חלקי

דף המסכם את החומר

 

צילומי וידאו של הקורס 

סמסטר א'

שעור א1

שעור א3

שעור א4

שעור א5

שעור א6

שעור א7

שעור א8

שעור א10

שעור א11

שעור א12

שעור א13

סמסטר ב'

שעור ב1

שעור ב2

שעור ב3

שעור ב4

שעור ב5

שעור ב6

שעור ב7

שעור ב8

שעור ב9

שעור ב10

שעור ב11

שעור ב12

שעור ב13

 

 

שאלות ותשובות מוצלחות בנושאי הקורס השונים

שאלות הנפוצות

.

העמקת הידע ועזרים ממוחשבים

דף קישורים