שאלות נפוצות

אספנו למענכם תשובות מוצלחות לשאלות שונות ונפוצות שהופיעו בפורומים במהלך השנים האחרונות.  השאלות מסודרות לפי נושאי הקורס.  שימו לב שהמאגר עדיין חלקי בלבד, ועם התקדמות השנה נוסיף שאלות בכל הנושאים.

סמסטר חורף

 

סמסטר אביב

       
 

  משתנים וסולמות מדידה

  קומבינטוריקה

  הסתברות

  הצגת נתונים

 מדדים לנטייה מרכזית

 מדדי מיקום יחסי ומדדי פיזור

 ציוני תקן וההתפלגות הנורמלית

 התפלגות הדגימה

     

 

התפלגות t ומבחן t למדגם בודד

מבחני t לשני מדגמים

מבחנים א-פרמטריים: Wilcoxon

 התפלגות בינומית ומבחן הבינום

  מבחני חי בריבוע – chi-square

  מתאם

  רגרסיה וניבוי לינארי

  סיכום כללי של מבחנים סטטיסטים