מבוא לתורת המצב המוצק

סמסטר ב', תשס"ז
0351-3217
יום ג', 10:00-13:00
אורנשטיין 110


הודעות
בחינת מועד א' תתקיים ביום ג' 14/8/07 בשעה 09:00.


יצירת קשר עם המרצה

רשימת תפוצה

ביבליוגרפיה

N.W. Ashcroft and N.D. Mermin, Solid State Physics, 539.1 ASH
C. Kittel, Introduction to Solid State Physics, 539.1 KIT              

תאריכי בחינות

מועד א'  14 באוגוסט 2007
מועד ב' 8 באוקטובר 2007

(doc pdf) סילבוס

תכנית הקורס

הרצאה מס' 1, 27/2/07
הקדמה: מה מיוחד במצב המוצק
דו-ממדיים Bravais שריגי
תלת-ממדיים Bravais שריגי
תא יחידה ותא ויגנר-זייץ
יחס אריזה
(doc pdf) תרגיל מס' 1
(doc pdf) פתרון תרגיל מס' 1

הרצאה מס' 2, 6/3/07
(hcp) תרגול: שריג הקסגונלי צפוף-אריזה
שריג הופכי
פיזור קרינה מגבישים
 von Laue תנאי
 Bragg תנאי
איזור ברילואין

הרצאה מס' 3, 20/3/07
bcc תרגול: פיזור משריג
        באמצעות שריג הופכי
גורם מבנה
גורם צורה
bcc תרגול: פיזור משריג
        באמצעות גורם מבנה
(doc pdf)  תרגיל מס' 2
(doc pdf פתרון תרגיל מס' 2

הרצאה מס' 4, 27/3/07
תנודות בגביש: גביש חד-ממדי מונואטומי
ענפים אקוסטיים בגביש מונואטומי כללי

הרצאה מס' 5, 29/5/07
תנודות בגביש: גביש חד-ממדי דיאטומי
ענפים אופטיים
מבנה ספקטרום תנודות כללי
פונונים
תרמודינמיקה של גביש
קיבול חום בטמפרטורה גבוהה - עקרון החלוקה השווה וחוק דולונג-פטי
(doc pdf)  תרגיל מס' 3
(doc pdfפתרון תרגיל מס' 3

הרצאה מס' 6, 1/6/07
קיבול חום בטמפרטורה נמוכה
מודל דביי
צפיפות המצבים
תרגול: צפיפות המצבים
(doc pdf) תרגיל מס' 4
 (doc pdf) פתרון תרגיל מס' 4

הרצאה מס' 7, 5/6/07
יציבות של גבישים לתנודות - התכה (קריטריון לינדמן), משפט מרמין-וגנר
אלקטרונים במתכת - גז אלקטרונים קלאסי, תורת דרודה
(doc pdf) הרחבה: התפשטות גלים אלקטרומגנטיים במתכת ותדירות הפלסמה

הרצאה מס' 8, 12/6/07

גז אלקטרונים קוונטי, תורת זומרפלד
אלקטרונים בפוטנציאל מחזורי - מודל קרוניג-פני
(doc pdf) תרגיל מס' 5
(doc  pdf) פתרון תרגיל מס' 5

הרצאה מס' 9, 27/6/07
פתרון מודל קרוניג-פני
פונקציות בלוך, משפט בלוך
פסי אנרגיה, פערי אנרגיה
מבנה פסי אנרגיה והקשר לתכונות חשמליות של החומר

הרצאה מס' 10, 2/7/07
מודל אלקטרונים כמעט חופשיים
מודל הקשר החזק
מסה אפקטיבית
חורים
מוליכים למחצה אינטרינזיים
(doc pdf) תרגיל מס' 6
(doc  pdf) פתרון תרגיל מס' 6


(doc pdf) בחינת מועד א' תשס"ד
(doc pdf) בחינת מועד ב' תשס"ד
(doc pdf) בחינת מועד א' תשס"ה
(doc pdf) בחינת מועד ב' תשס"ה
(doc pdf) בחינת מועד א' תשס"ו