מחקרים ופרויקטים

פרויקטים חדשים

 • תקשורת לקידום נושאי חברה בריאות וסביבה לפי גישת השיווק החברתי השיתופי: אתגרים בעידן של מדיה חדשה. מפגשי חוקרים ואנשי מקצוע, כנס וסדנאות.
 • הפצת מידע בנושא זכויות בריאות ונושאים אחרים. מחקרים, מפגשי חוקרים ואנשי מקצוע, יום עיון ושולחנות עגולים בשיתוף ארגונים חברתיים.

פרויקטים מחקריים ופרסומים

חזרה לראש העמוד    

סקרי אמון הציבור בתקשורת

הסקר, שפותח ע"י מכון חיים הרצוג לתקשורת, חברה ופוליטיקה, בוחן את יחס הציבור לתקשורת - העיתונות, הרדיו והטלוויזיה. הסקר עוקב אחר השתנות ההערכות, התפיסות והציפיות של הציבור מכלי התקשורת לגבי נושאים שונים, ביניהם. הסקר בוחן את השתנות לאורך הזמן של ההערכות, התפישות והציפיות של הציבור הישראלי מכלי התקשורת השונים. במיוחד בהקשר לאירועים דרמטיים.

  דו"ח מס' 7 - יוני 2007
  האם התקשורת משפיעה לרעה על המודל הלאומי?

  פרופ' יורם פרי אוניברסיטת תל-אביב, ד"ר יריב צפתי אוניברסיטת חיפה, גב' ריבה טוקצ'ינסקי אוניברסיטת חיפה

  דו"ח מס' 6 - אפריל 2006
  עמדות הציבור לגבי הסיקור התקשורתי של בריאות מנהיגים ולגבי אשפוזו של ראש הממשלה שרון

  ד"ר נורית גוטמן אוניברסיטת תל-אביב, גב' ריבה טוקצ'ינסקי אוניברסיטת חיפה

  דו"ח מס' 5 - מרץ 2006
  הסיקור התקשורתי של מערכת הבחירות לכנסת ה-17

  פרופ' גבי וימן אוניברסיטת חיפה, ד"ר יריב צפתי אוניברסיטת חיפה, גב' ריבה טוקצ'ינסקי אוניברסיטת חיפה

  דו"ח מס' 4 - פברואר 2005
  צריכת חדשות באתרי האינטרנט

  ד"ר יורם פרי אוניברסיטת תל-אביב, ד"ר יריב צפתי אוניברסיטת חיפה, ריבה טוקצ'ינסקי אוניברסיטת חיפה

  דו"ח מס' 3 - מאי 2004
  עמדות הציבור כלפי סיקור הסכסוך הישראלי-פלסטיני

  ד"ר יורם פרי אוניברסיטת ת-אביב, ד"ר יריב צפתי אוניברסיטת חיפה, ד"ר דניאל דור אוניברסיטת תל-אביב

  דו"ח מס' 2 - ינואר 2004
  אמון הציבור לעומת אמון העיתונאים בתקשורת הישראלית

  ד"ר יורם פרי אוניברסיטת תל-אביב, ד"ר יריב צפתי אוניברסיטת חיפה

  דו"ח מס' 1 - מרץ 2003
  תפיסות הציבור את התקשורת הישראלית

  דוחות נוספים (בגרסה אלקטרונית בלבד)
  עשור לרצח רבין
  נובמבר 2005

  ההתנתקות והסיקור התקשורתי שלה
  יולי 2005

חזרה לראש העמוד    


התכנית לשיווק חברתי שיתופי


סדנאות והשתלמויות

השתלמויות לעיתונאים

מערך השתלמויות לעיתונאים בשיתוף עם מועצת העיתונות בישראל ועם המרכז לאתיקה במשכנות שאננים - ירושלים
תכנית ההשתלמויות לעיתונאים מכוונת לשיפור הרמה הפרופסיונלית בקרב קהילת העיתונאים בעיתונות הכתובה והמשודרת. ההשתלמויות וההכשרות המקצועיות בנושאי האתיקה העיתונאית מיועדות לעורכים ולכתבים.

סיקור ילדים ונוער - מפגש עורכים וכתבים
28 בינואר 2005

 • מתי החוק צריך להגן על ילדים מחשיפה תקשורתית
 • מה החשיפה התקשורתית עושה לילדים

בהשתתפות השופטת סביונה רוטלוי, ד"ר רועי אלדור, ד"ר אוה ברגר, ד"ר אורן קפלן

השתלמות לכתבי רפואה
17 בדצמבר 2004
בהשתתפות פרופ' מרדכי קרמניצר, ד"ר יורם פרי, מר עוזי בנזימן, מר יעקב אילון, מר בוקי נאה, מר יוסי גולדמן, מר אבי וינברג, גב' כרמית גיא, מר צדוק יחזקאלי, מר עמוס שוקן.

השתלמות בנושא פלילים משפט
3-4 בדצמבר 2004

 • משפט, אתיקה ועיתונות
 • חקירה משטרתית ודיווח עיתונאי
 • ממי מפחדת העיתונות?
 • האם התקשורת מסייעת להרשעת חפים מפשע?
 • אתיקה של משפטנים, אתיקה של עיתונאים

בהשתתפות שופטת ביהמ"ש העליון בדימוס דליה דורנר, פרופ' מרדכי קרמניצר, , מר משה נגבי, ד"ר אילנה דיין, עו"ד דרור ארד-אילון, גב' דנה ויס, מר עוזי בנזימן, מר יוסי גולדמן, מר רמי טל, עו"ד יעקב גרוסמן, מר דוד בר-אופיר, מר משה רונן, מר רוני רימון

מפגש עורכים וכתבים בכירים: "על סקרים ושקרים"
19 בנובמבר 2004

 • על סקרים פוליטיים, המניפולציות שעושים בהם ואיך אפשר לגלות אותן
 • מה באמת מודד הרייטינג

בהשתתפות פרופ' גבי וימן, ד"ר יורם לבנון, גב' אורנה גינדי

השתלמות לכתבי רשת "זמן מעריב"
15-16 באוקטובר 2004

בהשתתפות מר עוזי בנזימן, מר עודד גרנות, גב' שלי יחימוביץ, ד"ר יורם פרי, גב' חנה קים

מפגש עורכים וכתבים בכירים: על עיתונאים ומקורות
2 ביולי 2004

 • ד"ר צבי רייך מציג את מחקרו החדש, הבודק את הקשרים בין עשרות עיתונאים ישראלים למקורותיהם
 • מפגש עם ראש המשרד היוצא של ניו יורק טיימס בישראל, ג'יימס בנט, על איך הדברים מתנהלים בארצות הברית.

השתלמות לכתבי רשת שוקן
11-12 ביוני 2004

בהשתתפות פרופ' מרדכי קרמניצר, ד"ר יורם פרי, מר עוזי בנזימן, מר יעקב אילון, מר בוקי נאה, מר יוסי גולדמן, מר אבי וינברג, גב' כרמית גיא, מר צדוק יחזקאלי, מר עמוס שוקן.

השתלמות לכתבי ידיעות תקשורת
26-27 במרץ 2004

בהשתתפות פרופ' מרדכי קרמניצר, ד"ר יורם פרי, מר עקיבא אלדר, מר נחום ברנע, מר בוקי נאה, מר גבי ניימן, מר יוסי גולדמן

השתלמות לכתבי רפואה
2-3 בינואר 2004

בהשתתפות פרופ' מאיר ברזיס, פרופ' יואל דונחין, פרופ' יצחק זמיר, ד"ר יצחק זיידס, מר אבי אלטמן, מר אבי וינברג, מר רמי טל

השתלמות לעורכים בנושאי משפט
4 בדצמבר 2003

בהשתתפות השופט בועז אוקון, עו"ד דבורה חן, עו"ד יאיר גולן, ד"ר אילנה דיין

מפגש עורכי העיתונים עם נשיא בית המשפט העליון, פרופ' אהרון ברק
27 ביוני 2003

חזרה לראש העמוד