צוות המכון

ראש המכון
ד"ר נורית גוטמן, ראש החוג לתקשורת, אוניברסיטת תל-אביב

הנהלת המכון

  • פרופ' נח לוין-אפשטיין, דקאן הפקולטה למדעי החברה
  • השר יצחק הרצוג, שר הרווחה והשירותים החברתיים
  • תא"ל (מיל) מיכאל הרצוג
  • ד"ר אדריאנה קמפ, החוג לסוציולוגיה
  • פרופ' רענן ריין, ראש מרכז דניאל אברמס
  • עו"ד אסי שריב, לשעבר הקונסול הכללי בניו יורק

מרכזת פעילות המכון - סיגל טלמור