פירסומים

סקרי אמון הציבור בתקשורת

הסקר, שפותח ע"י מכון חיים הרצוג לתקשורת, חברה ופוליטיקה, בוחן את יחס הציבור לתקשורת - העיתונות, הרדיו והטלוויזיה. הסקר עוקב אחר השתנות ההערכות, התפיסות והציפיות של הציבור מכלי התקשורת לגבי נושאים שונים, ביניהם. הסקר בוחן את השתנות לאורך הזמן של ההערכות, התפישות והציפיות של הציבור הישראלי מכלי התקשורת השונים. במיוחד בהקשר לאירועים דרמטיים.

דו"ח מס' 8 -אוגוסט 2011
הסיקור התקשורתי ורמת אמון הציבור בתקשורת ובמערכת המשפט - תוצאות סקר אינטרנט שנערך בשולי משפטו של הנשיא לשעבר משה קצב

פרופ' קמיל פוקס, החוג לסטטיסטיקה, אוניברסיטת תל אביב

דו"ח מס' 7 - יוני 2007
האם התקשורת משפיעה לרעה על המודל הלאומי?

פרופ' יורם פרי אוניברסיטת תל-אביב, ד"ר יריב צפתי אוניברסיטת חיפה, גב' ריבה טוקצ'ינסקי אוניברסיטת חיפה

דו"ח מס' 6 - אפריל 2006
עמדות הציבור לגבי הסיקור התקשורתי של בריאות מנהיגים ולגבי אשפוזו של ראש הממשלה שרון

ד"ר נורית גוטמן אוניברסיטת תל-אביב, גב' ריבה טוקצ'ינסקי אוניברסיטת חיפה

דו"ח מס' 5 - מרץ 2006
הסיקור התקשורתי של מערכת הבחירות לכנסת ה-17

פרופ' גבי וימן אוניברסיטת חיפה, ד"ר יריב צפתי אוניברסיטת חיפה, גב' ריבה טוקצ'ינסקי אוניברסיטת חיפה

דו"ח מס' 4 - פברואר 2005
צריכת חדשות באתרי האינטרנט

ד"ר יורם פרי אוניברסיטת תל-אביב, ד"ר יריב צפתי אוניברסיטת חיפה, ריבה טוקצ'ינסקי אוניברסיטת חיפה

דו"ח מס' 3 - מאי 2004
עמדות הציבור כלפי סיקור הסכסוך הישראלי-פלסטיני

ד"ר יורם פרי אוניברסיטת ת-אביב, ד"ר יריב צפתי אוניברסיטת חיפה, ד"ר דניאל דור אוניברסיטת תל-אביב

דו"ח מס' 2 - ינואר 2004
אמון הציבור לעומת אמון העיתונאים בתקשורת הישראלית

ד"ר יורם פרי אוניברסיטת תל-אביב, ד"ר יריב צפתי אוניברסיטת חיפה

דו"ח מס' 1 - מרץ 2003
תפיסות הציבור את התקשורת הישראלית

דוחות נוספים (בגרסה אלקטרונית בלבד)
עשור לרצח רבין
נובמבר 2005

ההתנתקות והסיקור התקשורתי שלה
יולי 2005

חזרה לראש העמוד    

תקשורת מגזרית

הסדרה "התקשורת המגזרית בישראל" מציגה את פירות המחקר של קבוצת מחקר אשר ביקשה ללמוד את אחת התופעות המעניינות בחברה הישראלית בת זמננו: הקשר שבין קבוצות-תרבות שהתגבשו בישראל בשלהי המאה ה-20 לבין מה שמכונה "תקשורת קטנה" או תקשורת סקטוריאלית. מעבר לצורך לתאר, למפות ולחקור את ערוצי התקשורת השונים של קבוצות-תרבות אלה, עומדת גם הנחה תיאורטית, לפיה עצם קיומם של ערוצי התקשורת הדיפרנציאליים האלה אינו משקף בלבד את הקבוצות התרבותיות, אלא אף מסייע בתהליך ההבניה והגיבוש שלהן. הקהילות התרבותיות שנבחנו: הדתיים-לאומיים, דוברי הרוסית, הפלסטינים הישראלים, החרדים, המזרחיים-דרומיים, האשכנזים-צפוניים, העובדים הזרים.

בפרויקט השתתפו החוקרים: ד"ר ענת פירסט, ד"ר עמית קמה, ד"ר אלי אברהם, ד"ר קימי קפלן, ד"ר מוסטפא כבהא, גב' אינס גבל, ד"ר אדריאנה קמפ, ד"ר נלי אליאס, מר ניסים לאון.

העיתונות הערבית בישראל 1984-2006 כמכשיר לעיצוב זהות חדשה
ד"ר מוסטפא כבהא
דצמבר 2006

הציבור הדתי-לאומי והתקשורת: יחסי אהבה-שנאה אינס גבל
מאי 2006

"רבות רעו"ת צדיק": קווים לתולדות העיתונות החרדית בישראל, למאפייניה ולהתפתחותה
ד"ר קימי קפלן
ינואר 2006

שימושי תקשורת כאסטרטגיית השתלבות: המקרה של מהגרים מחבר העמים בישראל
ד"ר נלי אליאס
ספטמבר 2005

"חטיבה אנושית אחת, עם ישראל אחד": על כינון זהויות קיבוציות במכתבים למערכת "הארץ"
ד"ר עמית קמה
מרץ 2005

חזרה לראש העמוד    

התקשורת במלחמת לבנון

תפקודי מדיה חדשים בשעת חרום: המקרה של מלחמת לבנון השנייה
ד"ר אזי לב-און
חוברת מס' 7, אוגוסט 2010

האינטרנט כסביבה לעידוד ולהתלכדות אזרחית במהלך מלחמת לבנון השניה
חנן נוה
חוברת מס' 6, פברואר 2008

רטוריקה של ביקורתיות: ביקורת מאתגרת, ביקורת מאשרת והעיתונות הישראלית במלחמת לבנון השנייה
ד "ר מוטי נייגר, ד "ר אייל זנדברג וד "ר אורן מאיירס
חוברת מס' 5, ינואר 2008

בראי הפרשנות של התקשורת הכתובה בישראל: ניתוח "אקורד הסיום" - מהלך המתקפה היבשתית הכוללת, 11-13 באוגוסט 2006
ד"ר יוסי בן ארי
חוברת מס' 4, נובמבר 2007

מלחמת ישראל-חיזבאללה 2006 התקשורת כנשק בסכסוך א-סימטרי
מארווין קאלב וקארול סייווץ
חוברת מס' 3, אוקטובר 2006

מ"קורי עכביש" ל"חומה בצורה" ובחזרה: המיצוב המשתנה של העורף במלחמת לבנון השנייה
תמר ליבס, זוהר קמפף
חוברת מס' 2, אפריל 2007

הביקורת הציבורית על התקשורת במלחמת לבנון 2006
פרופ' גבי וימן
חוברת מס' 1, דצמבר 2006

חזרה לראש העמוד    

מחקרים בנושא תקשורת והסכסוך הישראלי-פלסטיני

דימוי המגזר היהודי ומוסדות המדינה בתקשורת בישראל
ד"ר ח'ליל רינאווי
דצמבר 2007

מדינה פלסטינית - כן או לא? מודל נסיוני להבניית שיח ציבורי-פוליטי ולקידום עיתונות שלום
ד"ר מולי פלג, ד"ר איתן אלימי
אוקטובר 2006

סיקור תקשורתי של מעשה טרור: אירועים מדאיגים והצעה להנחיות
פרופ' רפאל כהן-אלמגור
יוני 2006

דמוקרטיה, תקשורת ופוליטיקה בבית המשפט העליון: גבולות חופש הביטוי ל הפלסטינים בישראל בתקופת האינתיפאדה השניה
ד"ר יובל קרניאל
פברואר 2006

התקשורת הישראלית והירדנית: האם השלום שינה את דימוי ה"אחר"?
פרופ' גדי וולפספלד, רמי חורי ד"ר יורם פרי
ספטמבר 2003

חזרה לראש העמוד    

מחקרים בנושא בחירות בישראל

סיקור תקשורתי של בחירות בישראל: חשבון נפש של מחקרי ארבע מערכות בחירות
פרופ' גבי וימן, ד"ר תמיר שפר
ספטמבר 2003

תקשורת בימי הבחירות: לקחים ושינויים
פרופ' אשר אריאן, פרופ' גבי וימן, פרופ' גבי וולפספלד, פרופ' דן כספי, פרופ' צ'רלס ליבמן, ד"ר יורם פרי
ינואר 2003

חזרה לראש העמוד    

מחקרים בנושא טלוויזיה

עיצוב הגוף וחיטוב הזהות: ייצוגי הגוף בטלוויזיה המסחרית
ד"ר דליה אלירן-אלפר וד"ר עמית קמה
מאי 2007

אשליית הבחירות הדמוקרטית: כיצד משיגות תכניות המציאות את שיתוף הפעולה של הצופים
ד"ר מוטי נייגר, אביי יוסמן
דצמבר 2005

חזרה לראש העמוד    

נושאים שונים

"מקרה מזעזע" סיקור תקשורתי של תקיפות מיניות בישראל
הגר להב
מאי 2008

מטריושקה.קום: יצירת זהות טראנס-לאומית של מהגרים מחבר העמים באמצעות רשת האינטרנט
נלי אליאס, מרינה זלצר-שורר
יוני 2007

"קשה אך יציב" התקשורת, הרופאים ומחלות מנהיגים
עריכה: יחזקל רחמים
יולי 2006

דיפלומטיה ותקשורת: מי מוביל את מי?
עורכת מיכל סלע
יוני 2006

"אין עם מי לדבר" מבט תקשורתי על הקשר פוליטיקה-תקשורת
עריכה: יחזקל רחמים
יולי 2005

חזרה לראש העמוד