המזכירות האקדמית
רשויות השיפוט


 
פסקי דין והכרעות דין לשנת 2015:

 פסק דין 2015-1

 

פסק דין 2015-2פסק דין 2015-3

 

פסק דין 2015-4פסק דין 2015-5

 

פסק דין 2015-6פסק דין 2015-7

 

פסק דין 2015-10פסק דין 2015-11

 

פסק דין 2015-12פסק דין 2015-13

 

פסק דין 2015-14פסק דין 2015-15

 

פסק דין 2015-16הכרעת דין 2015-16

 

פסק דין 2015-17פסק דין 2015-18

 

פסק דין 2015-19פסק דין 2015-20פסק דין 2015-21פסק דין 2015-22

 

פסק דין 2015-23פסק דין 2015-24

 

פסק דין 2015-25פסק דין 2015-26

 

פסק דין 2015-27פסק דין 2015-28

 

פסק דין 2015-29פסק דין 2015-30

 

פסק דין 2015-31פסק דין 2015-32

 

פסק דין 2015-33פסק דין 2015-34

 

פסק דין 2015-35פסק דין 2015-36

 

פסק דין 2015-37פסק דין 2015-38

 

פסק דין 2015-39פסק דין 2015-40

 

פסק דין 2015-41פסק דין 41א-2015

 

הכרעת דין 2015-42פסק דין 2015-44

 

פסק דין 2015-45פסק דין 2015-46פסק דין 2015-47פסק דין 2015-48פסק דין 2015-49פסק דין 2015-50פסק דין 2015-51פסק דין 2015-52פסק דין 2015-53פסק דין 2015-54פסק דין 2015-56

 

 

 

 

 

 

 

 

ערעורים לשנת 2015:

 

 ערעור 2015-1ערעור 2015-2ערעור 2015-4ערעור 2015-5