האתר של יגאל סלע

Igal Sela’s Website

 

e-mail address:

ויקיפדיה: יגאל סלע

selaei@zahav.net.il

igal@sela.asia

פרסומים ועבודות של יגאל סלע

Igal Sela’s Publications and other Works

Publications by Subject

פרסומים לפי נושאים

לרשימת הפרסומים לפי שנים

עצים

פרחים

צַבֵּי ים

ראש הנקרה

שמורות טבע

שונות

בעלי חיים

זיפזיף

כלבים סָלוּקים

מערות

נהרות ונחלים

עופות וצפורים

[*] סלע, יגאל 1960. "בעל החיים בגליל ההררי". בתוך ברסלבי, יוסף 1960. הידעת את הארץ, ה: בין חרמון לתבור. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, עמ' 165–176.

[*] נספח א': "נמרים בארץ ישראל" (רשימה)

[*] סלע, יגאל 1961. "החי בראש הנקרה". בתוך מערבו של גליל: קובץ החוג האזורי לידיעת הארץ, ינואר 1961, עמ' 278–288.

[*] סלע, יגאל 1963. ”המלחמה בחזירי בר במערב הגליל“. טבע וארץ: כתב-עת לטבע ולידיעת הארץ , ה' [5]: 238–241.

סלע, יגאל 1970. ”שפני-סלע כנודדים“. טבע וארץ: כתב-עת לטבע ולידיעת הארץ , י"ב [6]: 292.

[*] ארבל, אברהם וסלע, יגאל 1971. ”גיריות“. טבע וארץ: כתב-עת לטבע ולידיעת הארץ , י"ג [2]: 69–70.

בעלי חיים

 

 

 

 

[*] סלע, יגאל 1962. ”תיפסק השחתת החופים על ידי כריית זיפזיף!“. טבע וארץ: כתב-עת לטבע ולידיעת הארץ , ד' [10]: 483.

[*] סלע, יגאל 1979. ”הנצחון במאבק על הזיפזיף בא מאוחר מדי לצבי-הים“. טבע וארץ: כתב-עת לטבע ולידיעת הארץ, כ"א (2): 58–63.

זיפזיף

[*] סלע, יגאל 1971. ”כלבים סלוקים בסיני“. טבע וארץ: כתב-עת לטבע ולידיעת הארץ , י"ג [3]: 134–136.

[*] בעקבות עבודתו של יגאל סלע על הכלבים הסלוקים

כלבים סָלוּקים

[*] סלע, יגאל 1959. ”מערת הנטיפים בנחל נמר“. טבע וארץ: כתב-עת לטבע ולידיעת הארץ , א' [1–2], עמ' 40–41.

[*] סלע, יגאל 1976. ”גם מערות הן נכס“ <מצפה>. טבע וארץ: כתב-עת לטבע ולידיעת הארץ , י"ח [5]: 195.

מערות

 

 

[*] סלע, יגאל 1968/9. ”הנעמן מתייבש“. טבע וארץ: כתב-עת לטבע ולידיעת הארץ , י"א [1]: 37–38.

[*] סלע, יגאל 1973. נחל כזיב. נופים ואתרים (קבץ): [תל-אביב], מטכ"ל, קצין חינוך ראשי, ענף ההשכלה, עמ' 114–115

נהרות ונחלים

[*] סלע, יגאל 1960. ”מושבת דגירה של סיס ההרים בראש הנקרה“. טבע וארץ: כתב-עת לטבע ולידיעת הארץ , ב' [8]: 353–355.

[*] סלע, יגאל 1962. ”הנקר הסורי בארצנו". טבע וארץ: כתב-עת לטבע ולידיעת הארץ, ה' [2], עמ' 93–95.

[*] סלע, יגאל 1964. ”העיט השחור אזרח חדש בישראל“. טבע וארץ: כתב-עת לטבע ולידיעת הארץ, ו' [10]: 396–400.

[*] סלע, יגאל 1969. ”עופות מים בכנרת - לסיכום שנת תצפיות“. טבע וארץ: כתב-עת לטבע ולידיעת הארץ, י"א [6]: 269–270.

[*] סלע, יגאל 1975. סקר העופות הדורסים 1970–1975. אוניברסיטת תל-אביב: המכון לחקר שמירת הטבע.

[*] סלע, יגאל 1975. [מפות ונספחים] סקר העופות הדורסים 1970–1975. אוניברסיטת תל-אביב: המכון לחקר שמירת הטבע.

סלע, יגאל 1976. ”דורסים - בשיווי משקל עדין“. טבע וארץ: כתב-עת לטבע ולידיעת הארץ , י"ח [3]: 117–119.

[*] סלע, יגאל 1982. "התנשמת לתועלת החקלאות". העוזניה, עלון מס' 5, דצמבר 1982, עמ' 37–46 (תקציר באנגלית: עמ' 89). אוניברסיטת תל-אביב: המכון לחקר שמירת הטבע.

[Sela, Igal 1982. “The Barn Owl - For the Benefit of Agriculture.” (with an English abstact)]

[*] סלע, יגאל 1988. ”דו-קיום אדם וטבע: מושבת האנפות - מספנות ישראל“. עם ואדמתו: רבעון לענייני הקרקע ופיתוחה, 53: 33–34.

עופות וצפורים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[*] סלע, יגאל 2010. "עצי זית בני אלפיים? סיכום תצפיות שדה".

[*] סלע, יגאל 2011. " זית בר קיימא".

עצים

[*] סלע, יגאל 1982. "התחזור הנימפיאה לנופי המים שלנו?".טבע וארץ: כתב-עת לטבע ולידיעת הארץ , כ"ה [1]: 28–29.

[*] סלע יגאל 1983. "תיקון טעויות" (מכתב למערכת) טבע וארץ: כתב-עת לטבע ולידיעת הארץ, כרך כ"ה חוברת 3, עמ' 4.[תיקונים למאמר ”התחזור הנימפיאה לנופי המים שלנו?“.טבע וארץ: כתב-עת לטבע ולידיעת הארץ , כ"ה [1]: 28–29]

[*] סלע, יגאל [2007]. אירוס הגלבוע 'מלך' הפרחים.

[*] סלע, יגאל 2008. "תיקונים והבהרות בעניין הנימפיאה התכולה". (מכתב למיכה ליבנה, אוגוסט 2008)

פרחים

 

 

 

 

 

[*] סלע, יגאל 1967. ”סכנת השמד של צבי הים בים התיכון“. טבע וארץ: כתב-עת לטבע ולידיעת הארץ, ט' [2]: 90–92.

[*] סלע, יגאל 1970. ”צבים רכים במי הים התיכון“. טבע וארץ: כתב-עת לטבע ולידיעת הארץ, י"ב [6]: 266–267.

סלע, יגאל 1977. ”הצב שהציץ ו... נפגע“. סלעית: ירחון לבני הנעורים , ה' (5): 13.

[*] סלע, יגאל 1979. ”הנצחון במאבק על הזיפזיף בא מאוחר מדי לצבי-הים“. טבע וארץ: כתב-עת לטבע ולידיעת הארץ, כ"א (2): 58–63.

סלע, יגאל 1979. ”הצבים, הזיפזיף והים“. סלעית: ירחון לבני הנעורים , ז' (5): 4–6.

סלע, יגאל 1981. ”צב ים ענק?“ <מכתבים למערכת>.טבע וארץ: כתב-עת לטבע ולידיעת הארץ , כ"ג [2]: 80.

[*] סלע, יגאל 1982. ”האם אפשר לסמן צבי-ים?“. טבע וארץ: כתב-עת לטבע ולידיעת הארץ , כ"ד (5): 198–200.

[*] Sela, Igal 1981. “Sea Turtles in the Eastern Mediterranean and Northern Red Sea.” In Biology and Conservation of Sea Turtles. Karen A. Bjorndal, ed. Washington D.C.: Smithsonian Institution Press, pp. 417-423.

[*] Sela, Igal 1982. “Can Sea Turtles be Tracked?” In Israel Land and Nature - Spring 1982, Vol. 7, no. 3, pp. 97-99.

צַבֵּי ים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[*] סלע, יגאל 1960. ”איי החוף".טבע וארץ: כתב-עת לטבע ולידיעת הארץ , ב' [5]: 205–208.

[*] סלע, יגאל 1961. "החי בראש הנקרה". בתוך מערבו של גליל: קובץ החוג האזורי לידיעת הארץ, ינואר 1961, עמ' 278–288.

[*] סלע, יגאל 1973. "ראש הנקרה". בתוך נופים ואתרים. תל-אביב: קצין חינוך ראשי, משרד הביטחון – ההוצאה לאור, עמ' 110–113.

[*] סלע, יגאל 2007. "תצפיות ושיקולים נגד הרחבת סטטוס תמ''א 22 בראש-הנקרה" (מכתב ליואב שגיא).

ראש הנקרה

 

 

 

 

 

[*] סלע, יגאל 1969. ”בקעת בטחה - שמורת טבע“.טבע וארץ: כתב-עת לטבע ולידיעת הארץ , י"א [6]: 270–271.

[*] סלע, יגאל 1973. נחל כזיב. נופים ואתרים (קבץ): [תל-אביב], מטכ"ל, קצין חינוך ראשי, ענף ההשכלה, עמ' 114–115.

[*] סלע, יגאל 1977. "התאוששות החורש: בעיה בשמירה על חיות הבר". 'טבע וארץ'  כרך י"ט 2 , עמ' 81–84.

[*] סלע, יגאל 1980. "שמורת הטבע על יד לימן: שינויים בהרכב הצומח". בתוך במערבו של הגליל: קובץ בוטאני, ערך משה ידעיה. המועצות האזוריות "סולם צור" ו"געתון": החוג האזורי לידיעת הארץ, עמ' 27–38.

[Sela, Yigal 1980. “Nature Reserve near Moshav Liman: Changes in its Flora.” In On the Western Galilee: Botanical Researches, Moshe Yedaya ed. Sullam-Zor ve Gaaton: Hahug Haazori Liyediat Haarez, pp. 27-38.]

שמורות טבע

 

 

 

 

 

 

 

[*] סלע, יגאל 1974. "התרדמון - רעל מסוכן!".טבע וארץ: כתב-עת לטבע ולידיעת הארץ , ט"ז [2]: 63-66.

[*] סלע, יגאל 1983. "האש כברכה“ <מכתב למערכת ותשובת ד"ר אביבה רבינוביץ>. טבע וארץ: כתב-עת לטבע ולידיעת הארץ, כ"ה (2): 6–7.

סלע, יגאל 1983. "עבודת נוער ביערות – ערך או תכלית?" עם ואדמתו: רבעון לענייני הקרקע ופיתוחה, 46: 32–33.

סלע, יגאל 1988. "דו-קיום אדם וטבע: מושבת האנפות - מספנות ישראל". עם ואדמתו: רבעון לענייני הקרקע ופיתוחה, 53: 33-34.

שונות

 

 

 

 

 

Description: Description: website stats