זית בר קיימא*

יגאל סלע

igal@sela.asia

http://igal.sela.asia

 

באחרונה התברר כי החיוניות יוצאת הדופן של עץ הזית רבה יותר ממה שידוע עד כה. במהלך סלילת כביש כרמיאלתפן ב־1987 היה הכרח לעקור מספר עצי זית בוגרים. אלה הוצעו לתושבי האזור לנטיעה מחדש. עץ אחד נשתל בחצר של משפחת טמיר בכפר ורדים, אבל לא נקלט ומת כעבור מספר חדשים והושאר במקום כ׳׳פסל סביבתי׳׳.

 

לפני שנתיים או שלש (בני המשפחה אינם זוכרים במדויק) התברר שצומח ענף חדש מבסיס הגזע. ב־11/09/10 ביקרנו במקום ומצאנו בוודאות שהצימוח מתחיל מגרופית באזור צוואר השורש, ולא כפי שאפשר היה לשער (לפי משך הזמן מאז שהעץ מת) מזרע מקרי שנפל במקום.

 

היקף הגזע החדש נמדד והוא 27 ס׳׳מ. גבהו עד להסתעפות 2 הענפים הראשיים, כחצי מ׳ וגבהו הכללי כ 1.5 מ׳.

 

עץ הזית אצל משפחת טמיר בכפר ורדים

 

עד כה ידוע (פרופ׳ ש. לביא, ד׳׳ר ע. מאזן [מידע בע׳׳פ]) על ניצנים רדומים שהתחדשו כעבור שנתיים ושלוש לאחר שהגזע הראשי התמוטט. המקרה הנדון הוא אכן קיצוני במיוחד.

 

*ראה יגאל סלע 2010.׳זיתים בני אלפיים׳, פרק 9.