לשם הגשמת חזוננו אנו פועלים לקידום סטודנטים במישורים הבאים:

  • תמיכה אישית רגשית וליווי לאורך התואר - אנשי מקצוע, המייצגים מגזרים שונים באוכלוסייה, נמצאים בקשר שוטף וישיר עם סטודנטים שונים לשם מתן מענה מידי ומסייע בכל בעיה בה נתקל הסטודנט.
  • סנגור קהילתי - איסוף צרכים של כל אחת מהאוכלוסיות ובניית מענים מתאימים ושירותים חדשים. פעילות זו באה לידי ביטוי בפעולות כגון אמנה לזכויות סטודנטים ערבים שהוגשה לרקטור האוניברסיטה במהלך השנה האחרונה.
  • תמיכה לימודית - לשם השגת משימתם הלימודית, מקבלים הסטודנטים חונכים אקדמיים המסייעים להם בקורסים אקדמיים בהם הם מתקשים. חונכים חברתיים מלווים סטודנטים בתחילת לימודיהם בהשתלבות בחיים הסטודנטיאלים
  • תמיכה כלכלית - סטודנטים זכאים לקבל באמצעות המדור סבסוד שירותים שונים בהתאם לפרמטרים שונים. במקרים אחרים מקבלים סטודנטים טיפולים שונים, תלושי אוכל או ציוד בסיסי ללימודים.


המדור לרווחת הסטודנט, בניין מיטשל חדרים 206,207 טלפון 03-6409691, revacha@post.tau.ac.il, מעונות אינשטיין בניין B,כניסה 4,
טלפון 03-6405568/9