צור קשר!

המדור לרווחת הסטודנט,
בניין ע"ש אריק מיטשל חדרים 206, 207
טלפון: ,03-6409677 ,03-6409691
פקס:  03-6409690
דואל: revacha@post.tau.ac.il
מעונות אינשטיין בניין B, כניסה 4, טלפון: 03-6405568/9

טופס הצטרפות לרשימת הדיוור
הצטרף/י לרשימת הדיוור שלנו ותקבל/י מידע על כל הפעילויות והשירותים החדשים שאנו מציעים!
המדור לרווחת הסטודנט, בניין ע"ש אריק מיטשל - חדרים 206 207, טלפון: 03-6409691     revacha@post.tau.ac.il
מעונות אינשטיין, בניין B כניסה 4, טלפון: 03-6405568/9