מחקרי מכון פורטר

מחקרי מכון פורטר

 

שן, ישעיהו (עורך). היבטים קוגניטיביים של מבנה הנארטיב (1995)

 

חבר, חנן (עורך). ספרות ישראלית (1996)

 

Shen, Yeshayahu (ed.). Cognition and Figurative Language (1997)

 

 

 

Back to the Porter Institute's HomePage

 
 
This page is maintained by Humanities WebMaster | עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב
Disclaimer | הצהרה