Literature / Meaning / Culture - details

ספרות, משמעות, תרבות

 

 

אופק, אוריאל. ספרות ילדים עברית : ההתחלה (1979)

 

אזולאי, אריאלה. אימון לאמנות: ביקורת הכלכלה המוזיאלית (1999)

 

ארנן, עזי, בן-שחר, רינה וטורי גדעון. העברית שפה חיה: קובץ מחקרים על הלשון בהקשריה החברתיים-תרבותיים (1992)

 

ברינקר, מנחם. מבעד למדומה: משמעות וייצוג ביצירה (1980)

 

בן-פורת, זיוה. ליריקה ולהיט (1989)

 

בן-פורת, זיוה (עורכת). אדרת לבנימין: ספר היובל לבנימין הרשב, כרך א' (1999)

 

בן-פורת, זיוה (עורכת). אדרת לבנימין: ספר היובל לבנימין הרשב, כרך ב' (1999)

 

בן-שחר, רינה. הלשון בדראמה העברית: הדיאלוג במחזה העברי המקורי ומתורגם מאנגלית לצרפתית 1948-1975 (1996)

 

בן-שחר, רינה וטורי גדעון. העברית שפה חיה: קובץ מחקרים על הלשון בהקשריה החברתיים-תרבותיים, כרך ב' (1999)

 

בן-שחר, רינה וטורי גדעון. העברית שפה חיה: קובץ מחקרים על הלשון בהקשריה החברתיים-תרבותיים, כרך ג' (2003)

 

בן-שחר, רינה וטורי גדעון. העברית שפה חיה: קובץ מחקרים על הלשון בהקשריה החברתיים-תרבותיים, כרך ד' (2006)

 

גרינברג, אורי, צבי. כלפי תשעים ותשעה (1978)

 

גרץ, נורית. חירבת חיזעה והבוקר שלמחרת (1983)

 

דרורי, רנה. הפואטיקה של החריזה בספרות הערבית הקלסית (1980)

 

דרורי, רנה. ראשית המגעים של הספרות העברית עם הספרות הערבית במאה העשירית (1988)

 

האפרתי, יוסף . הלשון והמראות : לתולדות התיאור בשירה העברית החדשה (1976)

 

הרושובסקי, בנימין. ריתמוס הרחבות: הלכה ומעשה בשירתו האקספרסיוניסטית של אורי צבי גרינברג (1978)

 

וירט-נשר, חנה. מפתחות העיר: הרומאן האורבני במאה העשרים (2001)

 

טורי, גדעון. נורמות של תרגום והתרגום הספרותי לעברית בשנים 1930-1945 (1977)

 

יגלין, עופרה. אולי מבט אחר: קלאסיקות מודרניות ומודרניזם בשירת לאה גולדברג (2002)

 

יערי, נורית (עורכת). על מלכים, צוענים ושחקנים: מחקרים ביצירתו התיאטרונית של נסים אלוני (2005)

 

יקובסון, רומן. סמיוטיקה, בלשנות, פואטיקה: מבחר מאמרים (1986)

 

סגל, אייל. הרגע המכריע הוא נצחי: הזמן הסטטי ביצירתו של קפקא (2008)

 

סוקר-שווגר, חנה. מכשף השבט ממעונות עובדים (2007)

 

ערפלי, בועז. עבותות של חושך: תשעה פרקים על "שמחת עניים" לנתן אלתרמן (1983)

 

ערפלי, בועז. רב-רומאן: חמישה מאמרים על "תמול שלשום" לש"י עגנון (1998)

 

ערפלי, בועז. חדוות ההשוואה: תמורות בשירה העברית המודרנית (2004)

 

פרי, מנחם. המבנה הסמנטי של שירי ביאליק: תרומה לתיאוריה של פיתוח משמעויות ברצף הטקסט הספרותי (1977)

 

פרמינגר, ענר. פרנסואה טריפו- האיש שאהב סרטים (2006)

 

צורן, גבריאל. טקסט, מרחב, עולם (1997)

 

צמח, עדי . מבוא לאסטתיקה (1977)

 

קון, תומס, ס. המבנה של מהפכות מדעיות (1977)

 

קשת, שולה. המחתרת הנפשית: על ראשית הרומן הקיבוצי (1995)

 

שביט, זוהר. החיים הספרותיים בארץ ישראל 1910-1933 (1982)

 

שוהם, חיים. בצל השכלת ברלין (1996)

 

שמרוק, חונא. ספרות יידיש: פרקים לתולדותיה (1978)

 

שמרוק, חונא. שלום עליכם: מדריך לחייו וליצירתו (1980)

 


 

סדרה בשיתוף עם הוצאת כרמל

 

הרשב, בנימין. שדה ומסגרת: מסות בתיאוריה של ספרות ומשמעות (2000)

 

הרשב, בנימין. אמנות השירה (2000)

 

הרשב, בנימין (עורך). מאניפסטים של מודרניזם (2001)

 

הרשב, בנימין. שירת היחיד בניו-יורק (2002)

 

הרשב, בנימין. התרבות האחרת: יידיש והשיח היהודי (2006)

 

זנדבק, שמעון. הקול הוא האחר: עוד מסות על קשרים ומקבילות בין השירה העברית והאירופית (2001)

 

 
 
This page is maintained by Humanities WebMaster | עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב
Disclaimer | הצהרה