המזכירות האקדמית
רשויות השיפוט


 
פסקי דין לשנת 2013:

 פסק דין 2013-1פסק דין
2013-2פסק דין 2013-3פסק דין 2013-4פסק דין 2013-6פסק דין 2013-7פסק דין 2013-8פסק דין 2013-9פסק דין 2013-10פסק דין א2013-10פסק דין 2013-11

 

פסק דין 2013-12פסק דין 2013-13

 

פסק דין 2013-14פסק דין 2013-16

 

פסק דין 2013-17פסק דין 2013-19

 

פסק דין 2013-20פסק דין 2013-21

 

פסק דין 2013-23פסק דין 2013-24

 

פסק דין 2013-25פסק דין 2013-26

 

פסק דין 2013-29פסק דין 2013-30

 

פסק דין 2013-31פסק דין 2013-32

 

פסק דין 2013-33פסק דין 2013-34

 

פסק דין 2013-36פסק דין 2013-37

 

פסק דין 2013-39פסק דין 2013-40

 

פסק דין 2013-41פסק דין 2013-42

 

פסק דין 2013-43פסק דין 2013-44

 

פסק דין 2013-45
ערעורים לשנת 2013:

 

ערעור 2013-1

ערעור 2013-2