המכון ללימודים אירופיים ע"ש מוריס א' קוריאל

המורשת האירופית היא פן חשוב ומרכזי בהוויה של החברה הישראלית: כמחצית האוכלוסייה בישראל מוצאה מארצות אירופה, ולמדינת ישראל אוריינטציה מערבית מובהקת. באוניברסיטת תל-אביב פועלים כיום אנשי סגל רבים החוקרים ומלמדים נושאים שעניינם תולדות אירופה ותרבותה – בפקולטות למדעי הרוח, לאמנויות, למשפטים ולמדעי החברה. המכון ללימודים אירופיים ע"ש מוריס א' קוריאל משמש ציר מרכזי לשיתוף פעולה בין החוקרים האלה ודואג לטיפוח ההיכרות עם המורשת האירופית על כל היבטיה – היסטוריה, הגות, ספרות ואמנויות, ארגונים ומוסדות פוליטיים ופעילות כלכלית – כפי שהתפתחו הן במסגרות הלאומיות באירופה והן במסגרות העל-לאומיות הנמצאות עתה בתהליכי גיבושן. כמו כן, המכון ע"ש מוריס א' קוריאל מקדיש ממשאביו ללימוד הקשרים בין מדינת ישראל למדינות אירופה ולהעמקתם.

פעילויות עיקריות:

תולדות המכון:

המרכז הבין-תחומי ללימודים בינלאומיים ע"ש מוריס א' קוריאל הוקם באוניברסיטת תל-אביב, בשיתוף פעולה בין הפקולטות למדעי הרוח ולמדעי החברה, בשנת 1993. מייסד המרכז ומנהלו האקדמי הראשון היה פרופסור שלמה בן-עמי. אחריו כיהנו כראשי המרכז הפרופסורים אלי בר-נביא, גבריאל גורודצקי ויצחק בן-ישראל. בשנת 2004 חל שינוי בהדגשים של פעילויות המרכז ושמו הוסב ל"מכון ללימודים אירופיים ע"ש מוריס א' קוריאל". המכון פועל עתה במסגרת המרכז ללימודים אזוריים ובינלאומיים ע"ש ס' דניאל אברהם. החל מאוקטובר 2005 מכהנת כראש המכון פרופסור מרים אליאב-פלדון.
English