רשימת ניסויים   

חומר לימוד נוסף שאלות הכנה

שם ניסוי

ניסוי מס'

 

 

הכרת המעבדה הכימית 1
Stoichiometry

 An Introduction to a Saturated Vapour Pressure

לחץ/י כאן סטויכיומטריה 2
  לחץ/י כאן מספר אבוגדרו ונוסחה כימית 3
Saturated Vapour Pressure

 Boiling Point Elevation in Solutions

Melting Points

לחץ/י כאן שינויי מצבי צבירה 4
Copper Reactions לחץ/' כאן מעגל תגובות נחושת ומי גבש 5
  לחץ/י כאן מסיסות ומי-גבש   6
Calorimetry

  תרמוכימיה 7
  לחץ/י כאן שיווי-משקל כימי 8
  לחץ/י כאן חומצות, בסיסים ובופרים 9
Complexes - theory לחץ/י כאן כרומטוגרפיה 10
  לחץ/י כאן קינטיקה כימית 11
  לחץ/י כאן אנליזה איכותית של קטיונים 12
    אנליזה איכותית של אניונים 13
  לחץ/י כאן אלקטרוכימיה 14
    מבוא לכימיה כמותית ושימוש נכון בכלים אנליטיים 15
  לחץ/י כאן טיטרציות חומצה בסיס 16
    אנליזה גרבימטרית 17
Redox titrations- Iodometry   טיטרציות חימצון/חיזור - יודומטריה 18
EDTA titations

 Complexometric titrations

לחץ/י כאן טיטרציות קומפלקסומטריות 19
    אלקטרוגרבימטריה 20
Flame emission spectroscopy theory

The structure of the Bunsen flame

youtube - Bunsen Burner

Detection of metals by flame atomic spectrometric methods

 

לחץ/י כאן ספקטרוסקופיה של פליטה אטומית 21

 Potentiometric titrations - preparation to experiment 1

 Potentiometric titrations - preparation to experiment 2

 Potentiometric titration of mixture - discussion

The glass pH electrode

לחץ/י כאן טיטרציות פוטנציומטריות 22
  לחץ/י כאן ספקטרופוטומטריה 23

Theory of conductivity

Conductometry

Conductometric titrations - theory

Conductometric titrations

לחץ/י כאן קונדוקטומטריה 24
    ויטמין C 25

 

פרויקטים

דרישות הכנה

פרויקט 1 - איכות וטיהור המים

פרויקט 2 - אנליזת מסגים

פרויקט 3 - ציפויים / אלקטרוכימיה

פרויקט 4 - יין

פרויקט 5 - אנליזת מוצרי צריכה