מעבדה בכימיה כללית וכמותית

מיועדת לתלמידי כימיה מורחב ודו-חוגי. המעבדה מתקיימת בבניין שנקר-כימיה, חדר 211, טל' במעבדה: 03-6408507

   בטיחות  דרישות למעבדה
ספרות מומלצת רשימת ניסויים
צוות הדרכה נספחים לניסויים
  חישובי שגיאות

 תוכנית עבודה שנה א' וחלוקת ציונים

תוכנית עבודה שנה ב' וחלוקת ציונים

 

To the site of: School of Chemistry

Contact: Ella Bukhaltsev

Last Update: 23/8/2018

 


View My Stats