מעבדה בכימיה כללית וכמותית

מיועדת לתלמידי כימיה מורחב ודו-חוגי. המעבדה מתקיימת בבניין שנקר-כימיה, חדר 211, טל' במעבדה: 03-6408507

   בטיחות  דרישות למעבדה
ספרות מומלצת רשימת ניסויים
צוות הדרכה נספחים לניסויים
נוהל ערעור על ציון מעבדה בכימיה חישובי שגיאות

 תוכנית עבודה שנה א' וחלוקת ציונים

תוכנית עבודה שנה ב' וחלוקת ציונים

 

To the site of: School of Chemistry

Contact: Ella Bukhaltsev

Last Update: 10/2/2022

 


View My Stats