נספחים לניסויים

נספח 1 - מאגר נתונים

נספח 2 -שינויי צבע ותחומי חומציות של מספר אינדיקטורים

נספח 3 -לחץ אדים של מים בטמפרטורות שונות

נספח 4 -ריכוזים של תמיסות חומצה ובסיס

נספח 5 -פוטנציאלי חיזור סטנדרטים של תגובות חצאי תא

נספח 6 -שמות יונים שכיחים

נספח 7 -רשימת כלי מעבדה