היחידה למחקר התרבות

הודעות וחדשות

חדשות תשע"ו ( (20152016

פרופ' גדעון טורי נפטר

אנו מודיעים בצער על מותו של חברנו, פרופ' גדעון טורי, ביום 4 באוקטובר 2016. גדעון טורי היה ממקימי היחידה למחקר התרבות ואחד ממוריה המוערכים ביותר. הוא תרם רבות לאופייה של היחידה, הנחה תלמידים רבים, קיים סמינריונים מרכזיים, שהידוע בהם היה מוקדש למחקר המגע בין תרבויות. טורי היה אחד מחוקרי התרגום הידועים ביותר בעולם, היה המופקד השני על הקתדרה לתיאוריה של התרגום עד יציאתו לגמלאות בשנת 2010, הקים וערך את כתב העת הבין-לאומי החשוב ביותר למחקר התרגום, Target, היה עורך של סידרת הספרים בתחום זה. מעבר לעבודתו המחקרית, תרגם לעברית עשרות ספרי מופת מאנגלית ומגרמנית. דברים לזכרו התפרסמו באתר האגודה האירופית למחקר התרגום. בני משפחתו, חבריו ותלמידיו אבלים על מותו.

 

הכנס הראשון של האגודה הבין-לאומית למחקרי הרב-מערכת

הכנס הראשון של האגודה הבין-לאומית למחקרי הרב-מערכת (International Society of Polysystem Studies; ISPS) התקיים בימים 28 ו-29 ביוני 2016 במכון ע"ש סנורי (Snorrastofa) ברייקהולט (Reykholt), איסלנד, בחסות אוניברסיטת איסלנד.

ISPS הוקמה על ידי קבוצה בין-לאומית של חוקרים הרואים עצמם תלמידיו של פרופ' איתמר אבן-זהר, שהציע ופיתח את תיאורית הרב-מערכת (Polysystem theory) החל בשנות ה-70 של המאה ה-20 במסגרת עבודתו באוניברסיטת תל-אביב.

האגודה מתכוונת לקיים כנס מדי שנה באוניברסיטה שיש בה גרעין של חוקרים העובדים במסגרת המושגית של ההטרוגניות והמורכבות בתרבות. המשתתפים בכנס באו ממרכזי מחקר בארצות שונות: ארצות הברית, ספרד, איטליה, הולנד, תורכיה, הונג-קונג, ישראל, ואיסלנד.

לפרטים על האגודה הבין-לאומית ועל הכנס ברייקהולט נא להקיש כאן.

 

 

חדשות שנים אחרות