היחידה למחקר התרבות

הודעות וחדשות

חדשות תשע"א (20102011)

חדשות תש"ע (20092010)

חדשות תשס"ט (20082009)

חדשות תשס"ח (20072008)

 

הוקמו המעבדות לפסיכואנליזה ומחקר התרבות ולזהות ופעילות סביבתית-חברתית

החל בשנת הלימודים תשע"א (20102011) אפשר יהיה ללמוד במסגרת הלימודים ביחידה למחקר התרבות במגמה לפסיכואנליזה ומחקר התרבות

Description: Description: web hit counter