היחידה למחקר התרבות

הודעות וחדשות

 

תשס"ט (20082009)

 

 

סדנה בין-לאומית בחסות הקרן הישראלית למדע (ISF), בנושא

Profession, identity and status: Translators and interpreters as an occupational group

תתקיים בחסות היחידה למחקר התרבות והמחלקה לתרגום באוניברסיטת בר-אילן, בהשתתפות 18 חוקרים מחו"ל ו-11 חוקרים מהארץ, בתאריכים 1519 במארס 2009.

הסדנה למחקר התרבות תמשיך את פעילותה השנה.

 

פרטים ועדכונים באתר הסדנה.

 

חוקרות בתר-דוקטוראט ביחידה למחקר התרבות

בשנת הלימודים תשס"ט הצטרפו ליחידה שתי חוקרות בתר-דוקטוראט: ד"ר ילנה טרטקובסקי, שקיבלה מילגת בתר-דוקטוראט מקרן דן דויד, וד"ר ילנה בייביקוב, שקיבלה מילגת בתר-דוקטוראט ממשרד הקליטה, הפקולטה למדעי הרוח, ומכון אברהמס. שתי החוקרות עובדות כאורחות של פרופ' איתמר אבן-זהר. ד"ר טרטקובסקי תקיים בסמסטר הקרוב סמינאר בשם "עולים מרוסיה כיוצרי אופציות חדשות עבור התיאטרון הישראלי". שתי החוקרות ירצו במסגרת הסדנה למחקר התרבות בסמסטר ב'.

web hit counter