היחידה למחקר התרבות

פרופ' גדעון טורי נפטר

 

 

אנו מודיעים בצער על מותו של חברנו, פרופ' גדעון טורי, ביום 4 באוקטובר 2016. גדעון טורי היה ממקימי היחידה למחקר התרבות ואחד ממוריה המוערכים ביותר. הוא תרם רבות לאופייה של היחידה, הנחה תלמידים רבים, קיים סמינריונים מרכזיים, שהידוע בהם היה מוקדש למחקר המגע בין תרבויות. טורי היה אחד מחוקרי התרגום הידועים ביותר בעולם, היה המופקד השני על הקתדרה לתיאוריה של התרגום עד יציאתו לגמלאות בשנת 2010, הקים וערך את כתב העת הבין-לאומי החשוב ביותר למחקר התרגום, Target, והיה עורך של סידרת הספרים בתחום זה. מעבר לעבודתו המחקרית, תרגם לעברית עשרות ספרי מופת מאנגלית ומגרמנית. דברים לזכרו התפרסמו באתר האגודה האירופית למחקר התרגום. בני משפחתו, חבריו ותלמידיו אבלים על מותו.

       אתר האינטרנט של פרופ' טורי

       דברים שפורסמו לזכרו באתר האגודה האירופית למחקר התרגום

       ויקיפדיה

 

גדעון טורי