אוניברסיטת תל-אביב

הפקולטה למדעי הרוח

בית הספר למדעי התרבות

 

היחידה למחקר התרבות
תוכנית הלימודים לתואר השני במחקר התרבות

 

עבודות גמר לתואר השני בהכנה

 

עבודות גמר שהוגשו ואושרו

 

הנחיות להגשת עבודות הגמר

 

 

שם התלמיד

שנת

התחלת

העבודה

נושא העבודה
(שמות העבודות הם זמניים)

המנחה / המנחים

1. 

נועה לוין

2014

בניית זהות של ערבים ויהודים בקהילה מקומית בחיפה

פרופ' רקפת סלע-שפי

2. 

ניר גפן

2016

חוויות מהגרים מרצון: היחס לארץ המוצא ולארץ הקולטת-- ישראלים בברלין

פרופ' רקפת סלע-שפי

3. 

רויטל גוטשלק

2016

סיפורי כאב

פרופ' רקפת סלע-שפי

 

 

 

 

 

4. 

נתנאלה פלווין

2016

ביקורי ישראלים במדינות זרות והשפעת ביקורים אלה על תפיסת הזהות שלהם ועל שיקוליהם בנוגע להגירה אפשרית מן הארץ

פרופ' איתמר אבן-זהר

5. 

נני דרורי

2016

הקניון כמרחב של אפשרויות פעולה: נשים בנות חמישים פלוס מדברות על קניון גבעתיים

פרופ' איתמר אבן-זהר