אוניברסיטת תל אביב

בית הספר למדעי התרבות
ע"ש שירלי ולזלי פורטר

היחידה למחקר התרבות

Tel Aviv University

The Shirley and Leslie Porter
School
of Cultural Studies

Unit of Culture Research

 

מידע למעוניינים בלימודים ביחידה

General Information about Studies

 

 

אנו מציעים לכל מי שמעוניין להתקבל ללימודים ביחידה למחקר התרבות לבדוק תחילה באמצעות החומר באתר האינטרנט את הנושאים הבאים, שיעזרו להם לגבש עמדה ביחס ללימודים ביחידה.

 

לאחר בדיקת החומר אפשר כמובן לכתוב מכתב אל יועץ הלימודים של היחידה (נא להקיש כאן לכתיבת מכתב) בבקשה להבהרות נוספות, או לקבלת מידע בנושא ספציפי. במקרה הצורך אפשר לבקש פגישה לבירורים נוספים. בירורים כאלה יהיו פוריים רק לאחר הבדיקה המומלצת.

 

להלן רשימת הנושאים. לקבלת החומר על כל נושא, נא להקיש על המספר.

 

 

[1] ראש היחידה והמזכירות

 

[2] שאלות ותשובות בנושא הלימודים ביחידה

 

[3] מהלך הלימודים ביחידה (חובות הקבלה, הלימודים ואופי הלימודים)

 

[4] סגל המורים ביחידה ותחומי עיסוקיהם והתעניינויותיהם, ובכלל זה כישוריהם ופרסומיהם

 

[5] עבודות הגמר שהוגשו ביחידה

 

[6] תיאור הפרויקטים של חברי הסגל (לרבות הפתוחים להשתלבות תלמידים במסגרתם)

 

[7] קורסים

 

[8] חומרי קריאה
(חלק מחומרי הקריאה מוגנים בקוד ובסיסמה, אך חלקם פתוחים לכל)

 

[9] בלוגים ואתרים של תלמידי היחידה ובוגריה

 

[10] רישום ללימודים

 

Description: web hit counter