גדעון טורי

Gideon Toury

גדעון טורי

Gideon Toury

(6 ביוני 1942, חיפה – 4 באוקטובר 2016, הרצליה)

(Haifa, June 6 1942–Herzliyya, October 4, 2016)

 

 

פרופ' גדעון טורי היה ממקימי היחידה למחקר התרבות ופרופסור מן המניין בה. נעשה פרופסור אמריטוס בשנת 2010. היה מופקד על הקתדרה לתיאוריה של התרגום ע"ש ברנשטיין, וכן יסד בשנת 1989 (ביחד עם ז'וזה לאמבר) את כתב-העת הבין-לאומי למחקר התרגום Target, ושימש עורכו עד 2010.

 

עסק בעיקר נושאים הבאים: מגעים בין תרבויות, תורת התרגום, הפונקציה של התרגום במערכות טקסטים מקומיות, תכנון ותיקנון לשון.

 

Gideon Toury has been one of the founders of the Unit of Culture Research and a full professor. He became Emeritus professor in 2010. He was incumbent of the Bernstein Chair for Translation Theory, and founded in 1989, together with José Lambert, the international journal Target, which he subsequently edited until 2010. His main fields of research have been: Intercultural relations, translation theory, the function of translation in domestic textual systems, language planning and language standardization.

 

 

·       אתר האינטרנט של פרופ' טורי

·       Toury’s Website

·       דברים שפורסמו לזכרו באתר האגודה האירופית למחקר התרגום

·       In memoriam Gideon Toury at the site of the European Society for Translation Studies

·       ויקיפדיה

·       Wikipedia