היחידה למחקר התרבות

תוכנית השיעורים לשנת תשע"ח (20172018)

סמסטר ב'

לתוכנית השיעורים בסמסטר א

לתיאור הקורסים נא לעבור
לרשימה באתר הפקולטה

 

ראשון

שני

שלישי

רביעי

1214

 

 

המעבדה למחקר התרבות, ב

ס' מחקר

פרופ' איתמר אבן-זהר

 

 

 

קבוצות אתניות ומפגשים תרבותיים

ס'

ד"ר תגריד יחיא-יונס

 

1416

 

 

 

המעבדה לתעביר, מגע בין-תרבויות ותרגום, ב'

ס' מחקר

פרופ' איתמר אבן-זהר

 

תרבויות נולדות: תרבות, מזון ואבולוציה

ס'

פרופ' אריה אלטמן

 

1618

ביולוגיה וחברה: גזע,לאום וגזענות במאה העשרים והעשרים ואחת

ס'

ד"ר סנאית גיסיס

 

 

 

משפחה ותרבות

ס'

ד"ר דלית בלוך

 

0669.4008.01

מסורות ובעיות במחקר

התרבות [*]

ס' חובה

ד"ר דלית בלוך

 

 

 

1820