היחידה למחקר התרבות

בשיתוף עם ביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר

English

המעבדה לזהות ופעילות סביבתית-חברתית

פרסומים ומאמרים

 

[*] סלע-שפי, רקפת ונועם זרדז 2015. "למה אנחנו סביבתיים ולמה לא? על הזיקה בין תרבות וזהות לבין פעולה סביבתית ההקשר הישראלי". אקולוגיה וסביבה 6 (1), עמ' 3339.

[*] Sela-Sheffy, Rakefet 2011. "Settlers, Environmentalism and Identity: Western Galilee 1949-1965." In Cultural Heritage and Identity Politics, Roel, During, ed. Wageningen: Wageningen UR/ The Silk Road Research Foundation, pp. 49-60.

[*] נועם זרדז ורקפת סלע-שפי, 2017. "הטמעת החינוך הסביבתי בבתי הספר ושאלת יישומה של אידיאולוגית הצדק סביבתי - נקודת המבט של עובדי ההוראה", סוציולוגיה ישראלית [חוברת מיוחדת על סביבה וחברה], יח (2), 173-195.