הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל-אביב

לומדים בגילמן שעורים, סדרות ותוכניות מיוחדות במדעי הרוח

גמול השתלמות

גמול השתלמות

משתלם המעוניין לקבל אישור על השתתפותו בקורסים מתבקש לפנות אלינו לקבלת טופס נוכחות אישי, טרם תחילת הקורס.
על המשתלם להחתים את המרצה על טופס זה בתום כל שיעור.
אישור לימודים ינתן בתום הסמסטר ורק על סמך טופס נוכחות חתום.
משתלמים שהם מורים ועובדי הוראה יפנו למפקח המחוזי במשרד החינוך לקבלת גמול ההשתלמות.
משתלמים בדירוג הרגיל ובדירוג המח"ר יפנו למחלקת ההדרכה או משאבי האנוש במקום עבודתם.

 
 

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.