הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל-אביב

לומדים בגילמן שעורים, סדרות ותוכניות מיוחדות במדעי הרוח

מידע כללי

הפקולטה למדעי הרוח מאפשרת למי שאינו תלמיד מן המניין להרחיב את אופקיו התרבותיים ומקיימת בשנת הלימודים תשע"א  מגוון של הרצאות ולימודים לקהל הרחב במסגרות הבאות:

• סדרות, הרצאות ותכניות מיוחדות:

נערכות מטעם יחידות וחוגים בפקולטה בנושאים ייחודיים ובהם מרצים חברי סגל ההוראה.

• קורסי הפקולטה:

מבחר רב של קורסים הניתנים לתואר ראשון, בהם לומדים סטודנטים מן המניין בחוגי הלימוד בפקולטה.

המשתתפים בתכנית אינם נדרשים בבחינות קבלה והלימודים אינם מקנים  תואר, הכרה אקדמית, זכויות או נקודות זכות מצטברות לקראת תואר אקדמי.

המשתתפים אינם  זכאים להבחן ולהגיש עבודות.

לא ניתן להשתתף בסמינרים ושיעורים מתקדמים והם מיועדים לתלמידים מן המניין בלבד.  ההשתתפות בהרצאות והשימוש בכרטיס החבר הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה. אין אפשרות להצטרף להרצאות בודדות. אין אפשרות להצטרף לקורס שנתי לסמסטר אחד.

הערה כללית:

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לבטל קורס בגלל מספר מועט של נרשמים או מכל סיבה אחרת, להכניס שינויים בגובה התשלום, ובכל הכללים, התקנות ותכניות הלימודים כפי שפורסמו בחוברת זו מבלי להודיע על כך מראש לנרשמים.

על המשתתפים בתכנית (למעט בסדרות הייחודיות) חלים הכללים נקבעים על-ידי המזכירות האקדמית של אוניברסיטת תל אביב לעניין החזרי השיעורים בגין העדרות מרצים או בשל שיבושים הנגרמים בעת שביתות או עיצומים.

ההשתתפות בכל הקורסי הפקולטה למדעי הרוח כרוכה ברישום ותשלום. הכניסה לקורסים שאינם מתפרסמים בתכנית, תותר רק לאחר אישור מזכירות החוג ותמורת תשלום.

לביצוע רישום יש להדפיס טופס מאתר זה, למלאו בקפידה ולהעביר אלינו, בדואר אלקטרוני, בפקס או להתקשר למזכירות לרישום טלפוני. רצוי להכין אלטרנטיבה נוספת למקרה שלא יהיה מקום בקורס המבוקש.

היום הראשון ללימודים בסמסטר א' - 17.10.2010

היום הראשון ללימודים בסמסטר ב' -20.2.2011

לקבלת קוד למערכת הלמידה מרחוק, אנא מלאו את הטופס בכתובת:
http://humanities.tau.ac.il/gilman

 
 

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.