הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל-אביב

לומדים בגילמן שעורים, סדרות ותוכניות מיוחדות במדעי הרוח

נוהל ביטול רישום

בקשה לביטול השתתפות בקורס או סדרה, יש להגיש עד המועדים הרשומים להלן.
הבקשה תוגש בכתב בצרוף כרטיס הנרשם והקבלה המקורית.


בסמסטר א' - עד  11.11.2010
בסמסטר ב' - עד 
17.03.2011

לאחר מועדים אלה לא יבוצעו החזרי כספים.
כל בקשת ביטול תחוייב בדמי ביטול בסך 100 ש"ח. בנוסף, תקוזז העלות עבור ההשתתפות בשיעורים שקדמו לביטול.


מזכירות התוכנית תטפל אך ורק בהודעות על ביטולים המגיעות בכתב, בצרוף הכרטיס והקבלה המקוריים.

את הודעת הביטול יש לשלוח לכתובת: אוניברסיטת תל אביב, תכנית לומדים בגילמן, ת.ד. 39040, תל אביב 61390.

במקרה של ביטול קורס ביוזמת הפקולטה - יוחזר התשלום במלואו.

 
 

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.