שירותי וידאו


.כל אדם שברשותו קוד מחשב אוניברסיטאי זכאי להשתמש בשירותי הוידאו
.רוב הסרטים פתוחים לכל הציבור
.יש צורך בהזדהות עם הקוד והסיסמה האוניברסיטאייםלעזרה בנושא קוד וסיסמה לחץ כאן:ניתן להיכנס לשרת הוידאו דרך הקישור הבא
http://video.tau.ac.il