מקינטוש


Remoteapp
.התקנת תוכנה המאפשרת הרצה של תוכנות המותקנות על שרת ווינדוס
מציאת מספר כרטיס רשת
במקינטוש Virtual Tau -שימוש ב
proxy הגדרת
post הגדרת דוא"ל בשרת
tauex הגדרת דוא"ל בשרת
VPN -חיבור למערכת המחשוב של האוניברסיטה ב