מקינטוש


מציאת מספר כרטיס רשת
proxy הגדרת
tauex הגדרת דוא"ל בשרת
VPN -חיבור למערכת המחשוב של האוניברסיטה ב
למקינטוש Microsoft Remote Desktop (MRD) התקנת תוכנת