בקשת אישור לזמינות אתר מחוץ לקמפוס


:יש להיכנס לקישור הבא
https://mytau.tau.ac.ilצילום מסך - הנחיות לבקשת אישור לזמינות האתר מחוץ לקמפוסצילום מסך - הנחיות לבקשת אישור לזמינות האתר מחוץ לקמפוסצילום מסך - הנחיות לבקשת אישור לזמינות האתר מחוץ לקמפוסצילום מסך - הנחיות לבקשת אישור לזמינות האתר מחוץ לקמפוסצילום מסך - הנחיות לבקשת אישור לזמינות האתר מחוץ לקמפוסצילום מסך - הנחיות לבקשת אישור לזמינות האתר מחוץ לקמפוסצילום מסך - הנחיות לבקשת אישור לזמינות האתר מחוץ לקמפוסצילום מסך - הנחיות לבקשת אישור לזמינות האתר מחוץ לקמפוס

צילום מסך - הנחיות לבקשת אישור לזמינות האתר מחוץ לקמפוס