לאונ' ת"א ADSL חיבור

.ADSL בשלב ראשון יש ליצור קשר עם חברת בזק, להגדיר את הקו כקו
.ADSL חברת בזק תספק נתב

.ADSL השלב הבא הוא כניסה לחנות האינטרנטית באגף המחשוב, ורכישת שירותי
https://mytau.tau.ac.il :יש להיכנס לקישור     
e-shop :לבחור באפשרות     
.ADSL לבצע רכישת שירותי     
.לחילופין, ניתן לרכוש את השירות דרך הגברת אילנה מרקוביץ, בטלפון 6408307

.להגדרת הנתב יש לפנות לחברת בזק
UserName#tau@iucc :קוד החיבור לנתב הינו
(קוד המחשב האוניברסיטאי = UserName)או כבלים ADSL איפוס סיסמת
סרטון הדרכה video iconאו כבלים ADSL בירור סיסמת
סרטון הדרכה video icon