תקשורת


התקשרות מרחוק וגלישה
.כבלים או מודם רגיל ,ADSL גישה לאונ' תל אביב באמצעות
proxy הגדרות
.גישה למאגרים בהתקשרות מחוץ לאוניברסיטה
.גישה דרך בתי החולים

(wireless) התקשרות אלחוטית מתוך הקמפוס
.שירותי רשת אלחוטיים ברחבי הקמפוס
sslvpn
.Firewall -יצירת אפשרות להפעלת שירותים פנים אוניברסיטאיים שאינם פתוחים
.(Taudisk ,Vnc ,Remote Desktop :לדוגמה)

PUTTY השתלטות על מחשב בתוך הקמפוס בעזרת
.ההשתלטות יכולה להתבצע גם ממחשב המחובר לספק אחר