היחידה למחקר התרבות

מקראות ורשימות קריאה

לקורסים שונים במחקר התרבות ובתחומים גובלים

All rights reserved by authors and publishers. Texts are posted for educational use only.

 

 

למקראות קורסי היסוד נא להקיש כאן

Culture and Science as Major Factors in Food Production and Agriculture

Prof. Arie Altman

[*]

תרבות ומדע כגורמים מרכזיים בייצור מזון וחקלאות: מהאלף ה-13 לפנה"ס ועד המאה ה-21

פרופ' אריה אלטמן

The Social Construction of Strangeness

Dr. Taghreed Yahya-Younis

[*]

ההבנייה החברתית של הזרות

ד"ר תגריד יחיא-יונס

[*]

שונות לשונית ושונות תרבותית

פרופ' שלמה יזרעאל

Reader in Translation Studies
Gideon Toury, editor.

[*]

מקראה בתיאוריה של התרגום
גדעון טורי, עורך