לימודי התואר השלישי

האתר של פרופ' רינה דרורי ז"ל

האתר של פרופ' גדעון טורי ז"ל

הודעות וחדשות

العربية

English

אוניברסיטת תל-אביב

היחידה למחקר התרבות

الوحدة لبحث الثقافة |Unit of Culture Research

מידע על היחידה

מידע למעוניינים

 

סגל היחידה

 

 

מהלך הלימודים

 

היחידה למחקר התרבות מקיימת לימודים לתואר השני במחקר התרבות.

מחקר התרבות עוסק באפשרויות העומדות לרשות בני האדם, כקבוצות וכיחידים, לנהל את חייהם, למשל: מה לאכול, איפה לגור, את מי לבחור כבן זוג, איך לגדל את הצאצאים, במה להאמין ובמה להשקיע מאמצים.

הגיוון שנוצר בתרבות, דרכי התפשטותה והשתנותה, מעברי האפשרויות בין קבוצות שונות של בני אדם והמאבקים בין קבוצות על יצירת אפשרויות שונות או חדשות כל אלה הן אחדות מהשאלות הבסיסיות במחקר התרבות.

אספקטים של מחקר התרבות פותחו במגוון רחב של מקצועות שונים, מביולוגיה ועד אנתרופולוגיה, מהיסטוריה ועד כלכלה ופסיכולוגיה, מסוציולוגיה ועד בלשנות והבנת טקסטים. מחקר התרבות ביחידה למחקר התרבות מנסה ללמוד מההישגים בכל התחומים האלה ולשלב אותם לדיסציפלינה רבגונית אחת.

סדרי הלימודים

ידיעון הקורסים

המזכירות

טפסים

לוח השנה

קישורים לימודיים

ספריות ומאגרי מידע

מערכת למידה מרחוק

Virtual tau

ספריה אלקטרונית

טקסטים

פרסומי היחידה למחקר התרבות

עבודות גמר

מקראות

המעבדה
למחקר התרבות

המעבדה
לזהות ופעילות סביבתית-חברתית

המעבדה
לפסיכו-תרבות

המעבדה
לתעביר, מגע בין תרבויות
ותרגום

המעבדה
להיסטוריה שבעל-פה

המעבדה

למחקר תרבות חומרית

 

בלוגים ואתרים של סטודנטים ובוגרים

סדנאות,
ימי עיון וכנסים

סטודנטים ביחידה

Facebook

הערות למנהל האתר

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: web hit counter(by StatCounter(