אוניברסיטת תל-אביב
Tel Aviv University
מוקד תמיכה אגף מחשוב וטכנולוגיות מידע


מוקד תמיכה
אגף מחשוב וטכנולוגיות מידע
03-6408888 לקבלת תמיכה צלצל

PROXY הגדרות
(שימוש בספריות בחיבור דרך ספקים מסחריים - התקשרות דרך רשת (נתב
,התקשרות למאגרי המידע בספריות בהתחברות דרך ספק מסחרי או אוניברסיטה אחרת
.(חיבור לא מתוך אוניברסיטת תל אביב)
שימוש בספריות בחיבור דרך ספקים מסחריים - התקשרות דרך חייגן
,התקשרות למאגרי המידע בספריות בהתחברות דרך ספק מסחרי או אוניברסיטה אחרת
.(חיבור לא מתוך אוניברסיטת תל אביב)
בהתקשרות דרך הרשת האלחוטית האוניברסיטאית PROXY הגדרת
.בלבד free-tau מדובר ברשת האלחוטית האוניברסיטאית
בבתי חולים PROXY הגדרות
.התקשרות למאגרי המידע בספריות בהתחברות מתוך בתי החולים וקופות החולים
במחשבים נגועים בוירוס PROXY הגדרת
.מאפשר למחשבים שנחסמו כי הם נגועים בוירוס לגלוש באינטרנט
.חוסם שליחת דואר דרך קליינט

במקינטוש PROXY הגדרת


חזרה לדף ראשי
תגובות והצעות ניתן לשלוח למנהל האתר

עובדי אגף מחשוב רשימת מחשבים חסומים בגלל וירוס שירותי אגף המחשוב לוח מודעות

קוד וסיסמה   גישה מרחוק וגלישה   דואר   תקשורת   שירותי וידאו   סיפריות   טפסים ורשימת מחירים   מערכת מוקד התמיכה
שירותי מחשוב לסטודנטים   שירותי מחשוב לסגל   (IBM) מערכת מנהל מרכזית   UNIX   שירותי רשת-פורטלון   הורדות
מקינטוש   מתאמי פקולטות   מדריך טלפון ודוא"ל   פנימי

הצהרה