אוניברסיטת תל-אביב
Tel Aviv University
מוקד תמיכה אגף מחשוב וטכנולוגיות מידע


מוקד תמיכה
אגף מחשוב וטכנולוגיות מידע
03-6408888 לקבלת תמיכה צלצל

גישה מרחוק וגלישה
ADSL -בעלי קוד אוניברסיטאי, אשר מקבלים שירותי אינטרנט ב
או כבלים באמצעות אוניברסיטת תל אביב, מאשרים בזאת כי ידוע
להם שנדרש שהחיבור האלחוטי ברשת הביתית יהיה מוגן באמצעות
סיסמה* מפני כניסה של גורם בלתי מורשה, על מנת למנוע שימוש בלתי
.מורשה במשאבי המחשב והפרת זכויות היוצרים של האוניברסיטה

הנחיות כיצד להגדיר חיבור אלחוטי באמצעות סיסמה, ניתן ע"י הגורם*
.שנרכש ממנו הציוד האלחוטי  
ADSL
.אינטרנט מהיר: גישה לאונ' ת"א דרך בזק
כבלים
.HOT אינטרנט מהיר: גישה לאונ' ת"א דרך חברת הכבלים
(WIRELESS - public tau) חיבור אלחוטי בתוך הקמפוס
.שירותי רשת אלחוטית ברחבי הקמפוס, הדורשים הזדהות קוד וסיסמה אוניברסיטאיים
(WIRELESS - free tau) חיבור אלחוטי בתוך הקמפוס
.שירותי רשת אלחוטית ברחבי הקמפוס, ללא הזדהות קוד וסיסמה אוניברסיטאיים
eduroam - חיבור אלחוטי במוסדות אקדמאיים ברחבי העולם
.שירותי רשת אלחוטית עולמית בה חברים מוסדות להשכלה גבוהה מכל העולם
הרשת מאפשרת לקהילה האקדמית, חברי הסגל וסטודנטים להתחבר לאינטרנט
.מכל מוסד אקדמי בעולם, החבר בפרוייקט זה
sslvpn
.Firewall -יצירת אפשרות להפעלת שירותים פנים אוניברסיטאיים שאינם פתוחים
(Taudisk ,Vnc ,Remote Desktop :לדוגמה)

PROXY הגדרות
.על מנת להגיע למאגרי המידע של הספריות והפקולטות השונות, יש להיות מחוברים לרשת האוניברסיטאית
מכיוון שלא תמיד זה אפשרי (במיוחד באשר אנו מחוברים דרך ספק אינטרנט אחר), ניתן להגיע אל אותם
.(PROXY) מאגרים דרך מחשב מתווך
.כאשר מתחברים דרכו, אנו מתבקשים לרשום את שם המשתמש והסיסמה האוניברסיטאיים

חזרה לדף ראשי
תגובות והצעות ניתן לשלוח למנהל האתר

עובדי אגף מחשוב רשימת מחשבים חסומים בגלל וירוס שירותי אגף המחשוב לוח מודעות

קוד וסיסמה   גישה מרחוק וגלישה   דואר   תקשורת   שירותי וידאו   סיפריות   טפסים ורשימת מחירים   מערכת מוקד התמיכה
שירותי מחשוב לסטודנטים   שירותי מחשוב לסגל (IBM) מערכת מנהל מרכזית   UNIX   שירותי רשת-פורטלון   הורדות
מקינטוש   מתאמי פקולטות   מדריך טלפון ודוא"ל   פנימי

הצהרה