מוקד תמיכה
אגף מחשוב וטכנולוגיות מידע
לקבלת תמיכה צלצל: 03-6408888

דואר אלקטרוני

post שרת
(office 365) exchange שרת
mail שרת


גיבוי הדואר לפני מחיקת קוד המשתמש האוניברסיטאי
(forward) העברה אוטומטית של דוא"ל לכתובת אחרת