נוהל פתיחת קוד (משתמש חדש)

.סטודנטים – המופיעים בקובץ סטודנטים
.סגל – אנשי סגל מנהלי וסגל אקדמי
.גורמי חוץ – אנשים שאינם סגל ואינם סטודנטים, אך הפקולטה צריכה שיהיה להם קוד

פתיחת קוד לאיש סגל
.סגל אקדמי, סגל מנהלי ופנסיונרים
(פתיחת קוד לסטודנט (אתחול
.הדרכה מפורטת לגבי פתיחה ראשונית והתחלת עבודה עם הקוד
(פתיחת קוד לגורם חיצוני (שאינו סגל ואינו סטודנט
.פתיחת קוד לגורם חיצוני לשנה אחת, או הארכת קוד קיים